Zašto koristiti virtuelne privatne mreže?

Zašto je korisno uposliti virtuelne privatne mreže (VPM) u svakidašnjoj poslovnoj komunikaciji? Nakon upoznavanja sa osnovnim konceptom virtuelnih privatnih mreža u prethodnom prilogu, pokušaćemo da vam navedemo nekoliko glavnih razloga za upotrebu Internet orijentisanih VPM-a, umesto korišćenja mreža fizički odvojenih od ostalih. Koje su to glavne prednosti koje se stiču konverzijom postojećih izdvojenih privatnih mreža u Internet virtuelne privatne mreže?

  • Širok spektar primene – Internet nudi mnogo veći spektar primena u odnosu na privatne mrežne infrastrukture i one koje nude lokalne telekomunikacione kompanije. Dodavanjem novih tačaka spajanja privatnim mrežama povećavamo mogućnosti poslovnih kontakata. Za razliku od Interneta, koji objedinjuje javne i privatne konekcione tačke duž čitavog sveta, kod privatnih mreža (uglavnom lokalnog tipa) servis-provajderi nude samo ograničen broj interkonekcija, a u vezi s tim i smanjene mogućnosti poslovanja. Internet predstavlja ogromnu interkonekciju heterogenih (raznorodnih) mreža. Bilo koji host (što znači i vaš server) koji je spojen na mrežu, spojen je i na Internet, što znači da ima vezu sa bilo kojim hostom koji se nalazi sa druge strane sveta. Taj drugi host može biti vaša poslovnica udaljena fizički i hiljadama kilometara, što je praktično neizvodljivo spajanje u jednu privatnu fizičku mrežu.
  • Smanjenje troškova? – Još jedna velika prednost koja se dobija uvođenjem Internet zasnovanih virtuelnih privatnih mreža jeste i redukcija troškova poslovanja. Najjednostavnije rečeno, uvođenjem VPM mreža eliminisaćete potrebu za naručivanjem i izgradnjom većeg broja specijalnih infrastruktura koje će služiti različitim tipovima komunikacionih potreba unutar kompanije. Zamislite samo koliko bi iznosilo zakupljivanje telekomunikacione linije između recimo Beograda i Moskve, za potrebe firme. Mnogo je bolje iskoristiti višestruko jeftinije Internet veze.
  • Bezbednost – Kod VPM-a koriste se kriptografske tehnologije koje obezbeđuju poverljivost i integritet podataka koji se nalaze u tranzitu. Autentikacija i kontrola pristupa ograničavaju pristup kompanijskoj mreži, i njenim resursima i servisima. Kod tradicionalnih privatnih mreža, bezbednost tokom tranzita podataka leži na provajderu telekomunikacionih usluga (telekom), tj. njegovoj sposobnosti obezbeđenja podataka. Tako na primer, frame relay mreže nemaju ugrađenu mogućnost šifriranja frame-ova podataka. Prema tome, ukoliko podaci budu presretnuti od strane nepozvanih osoba, vrlo lako će biti dekodirani. Umesto toga, kod VPM-a, podaci su zaštićeni kriptografijom.
  • E-Commerce – Sve više i više poslovanje biva uslovljeno upotrebom Internet servisa. Elektronsko poslovanje (e-commerce) nije samo novi metod za prodaju robe krajnjim kupcima („B2C“ skraćenica za business-to-consumer) već je i način za komunikaciju i poslovanje između poslovnih subjekata („B2B“ skraćenica za business-to-business). Povezivanje i interakcija poslovnih subjekata je esencijalna stvar, a Internet je logičan izbor za ostvarivanje te interkonekcije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.