U trendu

Znate li šta je GPRS?

Ako posedujete mobilni telefon, verovatno ste čuli za skraćenicu GPRS, ali vam možda ova skraćenica malo toga govori. GPRS (General Packet Radio Service) je nova tehnologija za prenos podataka, ali i naziv za novu uslugu operatora mobilne telefonije, koja omogućava prenos podataka kroz mobilne telefonske mreže zasnovane na TDMA tehnologiji (Time Division Multiple Access), sličnoj GSM-u. Svetski proizvođači opreme i aparata mobilne telefonije, ukazuju na GPRS kao vezu između današnje GSM (2. generacija) i UMTS (3. generacija) tehnologije. Dva osnovna unapređenja koja donosi ova nova tehnologija mobilne komunikacije su: drugačiji način prenosa podataka i povećanje brzine prenosa podataka.

U odnosu na druge mobilne tehnologije, čiji je prenos podataka uglavnom zasnovan na tzv. „kružnoj komutaciji“ (circuit-switched), GPRS tehnologija koristi tzv. „paketnu komutaciju“ (packed-switched) i to preko postojeće kružne komutacije. Paketni prenos podataka označava da korisnici ne moraju da za prenos podataka koriste dosadašnje ugrađene modeme, već GPRS mobilni aparat može „u hodu“ primati i slati „pakete“ sa informacijama, sve dok se nalazi u dometu GPRS signala. Na izvoru podataka (korisnik koji šalje podatke) cela informacija se rastavlja na veći broj manjih „paketa“. Svaki od paketa se šalje preko osam prenosnih kanala, u kojima se nalaze i paketi drugih pošiljalaca. Na odredištu (kod korisnika koji prima informaciju), svi paketi se sklapaju u prvobitnu kompaktnu informaciju. Informacija koja se prenosi može biti bilo koji digitalni podatak (slika, zvuk, muzika, tekst).

Preko jednog (od ukupno osam) prenosnih kanala, moguće je ostvariti brzinu prenosa od oko 13 kb/s, a upotrebom svih kanala moguće je postići teoretski maksimum prenosa od oko 172 kb/s (u idealnim uslovima, bez grešaka u prenosu, jedan pošiljalac). U praksi, operatori mobilne telefonije dozvoljavaju prenos preko 2, do 4 kanala. Na slici možete videti uporedni pregled brzina prenosa podataka, GPRS-a u odnosu na nama dosada poznate tehnologije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.