4 temelja zdrave ishrane – usvojite ih i mirni ste

Podaci o zdravoj ishrani stalno se nadograđuju i dopunjuju, pa je mnogima teško da se prilagođavaju svakoj promeni ili dopuni. Da bi se takve situacije izbegle, ovo istraživanje navodi osnove zdrave ishrane koje bi trebalo poštovati i primenjivati u svakodnevnom životu.