U trendu

Agencije protiv kvota za zapošljavanje u Nacrtu zakona

BEOGRAD – Predstavnici Grupacije agencija za zapošljavanje PKS izrazili su danas nezadovoljstvo dinamikom i nekim predloženim rešenjima Nacrta zakona o agencijskom zapošljavanju.

Kako je rekla član radne grupe ispred PKS, Mirjana Lukić, najviše su nezadovoljni kvotama koje su postavljenje kao ograničenje za zapošljavanje i da bi bilo dobro da se one ukinu.

“Naš predlog je da u zakonu jasno stoji da definisanjem sporazuma između poslodavca korisnika i agencije kao dva privredna subjekta mogu da se definišu ovi članovi zakona, kao što su bezbednost na radu, profesionalnu obolenja, povreda na radu, šteta,, isplatu zarada ako poslodavac korisnik ne dostavi određene informacije agenciji…..) i ako tako stoji u zakonu agencija će moći da ima daleko fleksibilniji odnos sa poslodavcima korisnicima i u odnosu na zaposlene“, rekla je Lukić.
Ona ističe da je Javna rasprava završena, ali da će Grupacija pokušati da izdejstvuje da se ovi predlozi uvrste i eventualno održi još jedan sastanak radne grupe.
Lukić kaže da budući da ova oblast nije zakonski regulisana, ovo predstavlja napredak, ali da neki članovi ipak nisu dobro definisani.

Nacrtom zakona predviđeno je da radnici angažovani preko agencije sa njom imaju ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, ali ne i druge ugovore o radnom angažovanju.

Predviđeno je da preduzeće može da zaposli do 30 radnika na „lizing“ od ukupnog broja zaposlenih u tom preduzeću, ali ako poslodavac za to dobije saglasnost Ministarstva za rad.

Nacrt zakona predviđa da radnik preko jedne ili više agencija za zapošljavanje može da radi kod istog poslodavca do 24 meseca, a u slučaju da ostane na radu i nakon isteka dve godine može da dobije ugovor o radu na neodređeno vreme, ali samo u slučaju ako pokrene postupak pred sudom protiv poslodavca.

(Tanjug)

Napišite komentar