Na kraju septembra 11 banka poslovalo s gubitkom

Na kraju trećeg kvartala ove godine u Srbiji je pozitivno poslovalo 19 banaka, sa dobitkom od 32,81 milijarde dinara, dok je 11 banaka poslovalo sa gubitkom od ukupno 6,19 milijardi dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kako se navodi u izveštaju NBS o stanju u bankarskom sektoru, na kraju septembra pet banaka sa najvećim neto gubitkom učestvovalo je sa 89,3 odsto u ukupnim gubicima sektora, dok je pet banaka sa najvećim neto dobitkom ostvarilo 76,2 odsto ukupnog dobitka.

Ukupan operativni dobitak bankarskog sektora ostvaren u prvih devet meseci 2015. godine iznosi 137,1 milijarde dinara i veći je za devet odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći uticaj na gubitka banaka imale su kursne razlike i efekti ugovorene valutne klauzule.

Ukupna neto bilansna aktiva bankarskog sektora Srbije na kraju septembra bila je 3.007,6 milijardi dinara, što je povećanje od 22,9 milijardi dinara ili 0,8 odsto u odnosu na kraj prethodnog tromesečja.

Nenaplativi krediti bankarskog sektora su u trećem kvartalu smanjeni za 13,4 milijarde dinara i na kraju septembra iznosili su 425 milijardi dinara. Učešće nenaplativih kredita u ukupnim kreditima iznosilo je 22 odsto, što je 0,8 procentnih poena manje u odnosu na kraj drugog kvartala.U 30 banaka u Srbiji je na kraju septembra bilo zaposleno 24.387 ljudi, što je za 204 manje nego na kraju prvog polugodišta.

(Beta)

Ostavite komentar