U trendu

NBS: Ne favorizujemo DinaCard

BEOGRAD – Narodna banka Srbije odbacuje navode pojedinih medija o favorizovanju DinaCard kartičnog sistemg i tvrdi da su ti navodi neutemeljeni, a da im je cilj diskreditacija DinaCarda.

Odbacujući navode o favorizovanju domaćeg kartičnog brenda NBS insistira na načelu poštovanja konkurencije na domaćem tržištu.

NBS navodi da je pri donošenju Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica (Sl. Glasnik RS, br. 44/2018) namera bila da se snize troškovi korišćenja kartica na prodajnim mestima, posebno onih troškova koje plaćaju mali i srednji trgovci.

Konstatuju da je to ispunjeno jer su ubrzo nakon stupanja Zakona na snagu međubankarske provizije snižene sa prosečnih jedan odsto na 0,2 odsto za plaćanja debitnim karticama i 0,3 odsto za transakcije kreditnim karticama, dok je sama prosečna naplaćena trgovačka naknada koju trgovci plaćaju bankama za prihvatanje platnih kartica praktično prepolovljena, odnosno snižena sa prosečnih preko 2 odsto na oko 1 procenat.

NBS navodi da je nejutemeljena kritika dela javnosti usmerena na navodno ugrožavanje slobodnog izbora platne kartice koju će banka izdati svom korisniku, ali pri tome ne treba gubiti iz vida da je, prema članu 9. pomenutog Zakona, banka dužna da klijentu bez naknade izda platnu karticu kod koje se u domaćim platnim transakcijama obrada, netiranje i poravnanje naloga za prenos obavljaju u platnom sistemu u Republici Srbiji.

Uslove za obavezno izdavanje bez naknade trenutno ispunjava samo DinaCard, kao jedini kartični sistem sa poslovanjem u našoj zemlji i poštovanjem odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na platne sisteme, što podrazumeva poštovanje pravila vezanih za uspostavljanje platnog sistema i obezbeđivanje njihovog stabilnog i sigurnog rada ali i nadzora nad njihovim poslovanjem.

NBS navodi da to nije slučaj sa ostalim kartičnim sistemima što je, kažu, stvar njihove poslovne politike i slobodne odluke da se ne registruju na domaćem tržištu iako za to već sedam godina postoji pravni okvir od početka primene Zakona o platnim uslugama.

NBS navodi i da u nacionalnom kartičnom sistemu DinaCard trenutno učestvuje više od deset, većinom inostranih kompanija koji bankama pružaju uslugu procesiranja transakcija platnih kartica, od kojih nijedan nema dominantno tržišno učešće, dok nekoliko banaka samostalno vrši procesiranje platnih kartica.

Svi oni pružaju banci sa kojom imaju uspostavljenu poslovnu saradnju uslugu procesiranja kartica svih kartičnih brendova, pa mogućnost sticanja nesrazmerne poslovne dobiti od povećanja broja platnih kartica i transakcija konkretnog kartičnog brenda – ne postoji, tvrdi NBS.

Inače, jedini proizvođač DinaCard platnih kartica je Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar