Poziv za izgradnju železničke stanice u Prokopu

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije raspisala je neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za izgradnju zgrade Železničke stanice Beograd centar i pratećih komercijalnih sadržaja.

Republika Srbija ulaže zemljište i omogućava radove na već izgradjenim objektima, a potencijalni partner finansira izgradnju Zgrade železničke stanice i komercijalnih sadržaja (zajednička izgradnja).

Zgrada železničke stanice gradi se po parametrima iz urbanističkog projekta, a ona je, po zakonu, u javnoj svojini Srbije.

U pozivu je navedeno da potencijalni investitori mogu dati svoje idejno rešenje i za zgradu železničke stanice, u skladu sa urbanističkim parametrima i statičkim ograničenjima, a nadležna tela i organi će oceniti da li je moguće i potrebno menjati postojeći urbanistički projekat po tom idejnom rešenju.

Po analizi primljenih pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Srbije mogu pokrenuti odgovarajući postupak za izbor partnera.

Analizu će vršiti mešovita radna grupa koju obrazuje Vlada, a u kojoj bi bili predstavnici Direkcije, Ministarstva gradjevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Grada Beograda, Privrednog društva Infrastruktura železnice Srbije i Preduzeća za izgradnju železničkog čvora Beograd.

U pozivu se ističe i da je on u svemu neobavezujući, i da se objavljuje samo radi ispitivanja tržišta, i da ne obavezuje Direkciju da pokrene bilo kakav postupak izbora partnera. Rok za dostavljanje ponuda je kraj oktobra.

Železnička stanica Beograd centar u Prokopu otvorena je za saobraćaj početkom januara 2016. i planirano je da u celini bude završena 2018. godine.

(Beta)

Ostavite komentar