U trendu

Ugovor sa Lazardom, KPMG i advokatskom kanc. Prica i partneri

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali potpisao je danas ugovor o konsultantskim uslugama sa konzorcijumom koji predvodi investiciona banka Lazard, a koji čine i KPMG Srbija i advokatska kancelarija „Prica i partneri“, za pružanje savetničkih usluga sa ciljem pronalaženja strateškog partnera za Komercijalnu banku.

Ugovor su, osim ministra finansija, potpisali Jorg Asmusen ispred kompanije Lazard, Uroš Acanski u ime KPMG-a i Danica Gligorijević ispred advokatske kancelarije „Prica i partneri“.

Republika Srbija je vlasnik 41,75 odsto akcijskog kapitala Komercijalne banke, a glavni zadatak traženog savetnika je analiza poslovanja banke, analiza tržišta, kao i sprovodenje budućeg postupka za izbor partnera u banci u skladu sa izabranom metodom.

U roku za dostavljanje ponuda, do 12. novembra 2018. prispelo je ukupno 14 izjava o zainteresovanosti.

Komisija Ministarstva finansija je nakon detaljne analize odlučila da zahtev za dostavljanje ponude pošalje na adresu šest renomiranih investicionih banaka.

Rok za podnošenje ponuda bio je 3. decembar 2018. godine.

U propisanom roku, tri kompanije su dostavile svoje ponude, i to „Lazard Freres“, „Rothsćild“ i „ING Bank“.

Finansijski savetnik je biran primenom metoda izbora na osnovu kvaliteta i cene.
Tehničcke ponude su otvorene 3. decembra.

Nakon ocene prispelih ponuda, utvrđeno je da su sve tri ponude prošle tehnički prag, i u prisustvu predstavnika svih ponudača pristupilo se otvaranju finansijskih ponuda 13. decembra 2018. godine.

Na osnovu kriterijuma iznetih u konkursnoj dokumentaciji kao najuspešnija ponuda ocenjena je ponuda investicione banke „Lazard“, koja nastupa u konzorcijumu sa KPMG Srbija, i advokatskom kancelarijom „Prica i partneri“.

Nakon potpisivanja ugovora sa Lazardom, naredni korak je analiza finansijskog položaja banke i priprema svih potrebnih dokumenata koji su neophodni za raspisivanje tendera za pronalaženje zajednickog partnera.

Kako je predvideno Instrumentom za koordinaciju politika (Policy Coordination Instrument), koji je potpisan sa Medunarodnim monetarnim fondom, objava tendera se ocekuje do kraja juna ove godine.
Ugovor sa novim strateškim partnerom za Komercijalnu banku trebalo bi da bude potpisan do kraja 2019. godine.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike