Građani mogu da prijave prebivalište na adresi centra za socijalni rad

Kancelarija pokrajinskog ombudsmana preporučila je danas centrima za socijalni rad u Vojvodini da na vidnim mestima i u kontaktu sa korisnicima jasno obrazlože da korisnici imaju pravo da prijave prebivalište na adresi centara za socijalni rad.

U saopštenju se navodi da zaposleni u centrima za socijalni rad, u samom centru i prilikom odlaska na teren, a naročito u romskim naseljima, treba da doprinesu identifikovanju osoba koje su u stanju socijalne potrebe, a koje su bez pravnog identiteta, ličnih dokumenata ili prijavljenog prebivališta.

Pokrajinski ombudsman je sproveo istraživanje kojim su obuhvaćena 44 centra za socijalni rad u Vojvodini, s ciljem da utvrdi da li se građanima koji zatraže da prijave prebivalište na adresi centra to i omogućava.

Na osnovu obrađenih podataka, zaključeno je da većina centara za socijalni rad u Vojvodini daje saglasnost zainteresovanim građanima za prijavu prebivališta na njihovoj adresi.

Uprkos tome, broj građana koji su ostvarili ovo pravo relativno je mali, dok je broj zainteresovanih daleko veći, pre svega zbog neusklađenosti podzakonskih akata.

(Beta)

Ostavite komentar