U trendu

Predlog zakona o prodaji državnih nepokretnosti u Skupštini

U Skupštinu Srbije stigao je vladin Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti koji su u državnoj svojini, a njim se uređuju uslovi prodaje državnih stanova, kancelarija, garaža, poslovnih i stambenih zgrada.

Kako je precizirano, na prodaji su one nepokretnosti koje ne služe izvršavanju nadležnosti državnih organa i organizacija, a novac od ostvarene prodaje slivaće se u državni budžet.

Cena po kvadratnom metru predmeta prodaje utvrđuje se u skladu sa tržišnom vrednošću, a ona može biti umanjena najviše za 25 odsto ukoliko je tržišna vrednost nepokretnosti rezultat investicionih ulaganja zakupca učinjenih u prethodnih deset godina.

Pravo na kupovinu imaju oni koji imaju ugovor o zakupu nepokretnosti, koji je zaključen pre 1. januara 2015. godine i koje su izmirili u celosti svoju obavezu plaćanja zakupnine na dan podnošenja zahteva za kupovinu predmeta prodaje.

Pravo na kupovinu predmeta prodaje nemaju oni koji predmet prodaje koriste po osnovu ugovora o podzakupu, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji ili po drugom sličnom osnovu.

Predloženim zakonom je predviđeno da predmet prodaje ne može biti nepokretnost koja je pripadala zadužbini, odnosno koja je predmet legata, kao ni nepokretnost koja je predmet vraćanja oduzete imovine i obeštećenja, a ni nepokretnost koja se koristi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava stranih zemalja u Srbiji.

Zatim predmet prodaje ne može biti ni vojni objekat, objekat od posebnog značaja za odbranu i bezbednost zemlje, objekat na graničnom prelazu ili javno sklonište, kao ni nepokretnost koja je trajno oduzeta na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar