Šabić: Filtriranje interneta nije u skladu sa Ustavom

Korisnici internet usluga kod pojedinih provajdera u Srbiji ne mogu da pristupe nekim od sajtova za igre na sreću a advokat Rodoljub Šabić ocenjuje da je to „u suprotnosti sa više odredbi Ustava Srbije i nekoliko relevantnih zakona“.

Pojedini provajderi na ekranu daju obaveštenje kojim blokiranje pristupa opravdavaju pozivanjem na Zakon o igrama na sreću, konkretno na odredbe kojom se zabranjuje „učestvovanje u igrama na sreću koje se priredjuju u inostranstvu, a za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije“.

Šabić kaže da Ustav (čl. 50 st.3) jemčeći slobodu informisanja i medija predvidja da je u njemu navedeno da „u Republici Srbiji nema cenzure. Nadležni sud može sprečiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obaveštavanja…“

„Ustav ( čl. 46, stav 2) predvidja da se sloboda izražavanja može ograničiti zakonom „ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije, što očigledno nije slučaj“, naveo je on.

Šabić je naglasio da „Zakon o javnom informisanju (čl. 4. st. 3. i 5) predvidja da niko ne sme da ograničava slobodan protok informacija naročito zloupotrebom državnih ovlašćenja. O ograničenjima slobode javnog informisanja odlučuje sud, po hitnom postupku“.

„Zakon o elektronskoj trgovini (čl.16 st.1) predvidja da pružalac usluga koji prenosi elektronske poruke koje mu je predao korisnik usluga, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje, osim ako nije: inicirao prenos; izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose; izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata; odabrao primaoca prenosa, što nije slučaj“, naveo je on.

Ovakva praksa je, prema Šabićevoj oceni, u suprotnosti i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (čl.10), koja garantuje pravo na slobodu izražavanja, što uključuje „primanje i saopštavanje informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice“.

Uslovi pod kojima Konvencija dopušta da se ova sloboda može ograničiti su manje više isti kao u našem Ustavu i očigledno nisu ispunjeni, dodao je on.

Ovakva, na prvi pogled „sitna“ i „benigna“ ograničenja „ne treba potcenjivati jer se njima stvaraju presedani na kojima se sutra mogu zasnivati i daleko radikalnija ograničenja pristupa sadržaju interneta“, ocenio je Šabić i dodao da je „principijelno važno da javnost reaguje i insistira da se vlast uzdrži od postupaka koji predstavljaju filtriranje interneta“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.