U trendu

Usvojene izmene Zakona o BIA

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o bezbednosno- informativnoj agenciji (BIA), kojima je predvidjeno da akt o sistematizaciji i uredjenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije.

Tim izmenama predvidjeno je da se aktom koji donosi direktor BIA, utvrdjuju organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, način rukovodjenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija.

Izmenama zakona je predvidjeno da podaci sadržani u aktu koji donosi direktor BIA budu tajni i da se njima postupa u skladu sa zakonom kojim se uredjuje tajnost podataka.

Predvidjeno je i da za popunjavanje radnih mesta u BIA nije potreban konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor.

Izmenama je predvidjeno stručno usavršavanje pripadnika BIA i polaganje stručnog ispita, a da se program i način pohadjanja utvrdjuje aktom direktora.

Zakonom je propisano da se pripadnicima BIA ocenjuje rad jednom godišnje a da se postupak, merila i način ocenjivanja uredjuje aktom koji takodje donosi direktor.

U obrazloženju zakona navedeno je da se izmene i dopune donose u cilju očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika BIA i uskladjivanja sa usvojenim novim zakonima o policiji i o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.