Prekipelo im: Evropska komisija podnela dve tužbe protiv Hrvatske

Evropska komisija podnela je danas Sudu EU dve tužbe protiv Hrvatske – prvu zbog toga što nije obezbedila odgovarajući nivo zaštite zdravlja ljudi i okoline na lokaciji „Crno brdo“ u Biljanama Donjim, a drugu jer nije sprovela neka od zajedničkih evropskih pravila u zaštiti vazdušnog saobraćaja.

Nezakonito odlagalište industrijskog otpada „Crno brdo“ u Biljanama Donjim, u blizini Benkovca, udaljeno je manje od 50 metara od naselja.

Otpadom je najkasnije do kraja 2015. trebalo da početi upravljati u skladu s propisima EU-a o otpadu. Iako se Hrvatska u nekoliko navrata obavezala da reši to pitanje, na terenu nije zabeležen nikakav napredak.

Već gotovo četiri godine industrijski otpad na nezakonitom odlagalištu „Crno brdo“ nije uklonjen niti se njime upravlja na odgovarajući način te postoji opasnost od zagađenja zraka i podzemnih voda, navodi Komisija, prenosi Hina.

Ta se lokacija trenutno koristi kao odlagalište velike količine proizvodnih ostataka iz obrade feromangana i silikomangana.

S obzirom da hrvatska nadležna tela taj materijal nisu klasifikovala kao otpad u skladu s Direktivom, približno 140.000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odlaže se direktno na tlo, čime se ugrožavaju lokalno stanovništvo i okolina.

U skladu s pravom EU-a Hrvatska bi trebalo da uvede mere za zaštitu podzemnih voda i sprečavanje širenja štetnih čestica vazduhom.

Budući da ni nakon upozorenja Komisije nije postignut napredak, EK je u četvrtak odlučila da Sudu EU uputi predmet protiv Hrvatske.

Druga tužba tiče se zaštite vazdušnog saobraćaja, gde Hrvatska nije na vreme ažurirala svoje zakonodavstvo.

Reč je o administrativnom pitanju koje nije povezano sa bezbednosnim nedostacima, navodi Komisija.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike