najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Ko beži sa časova – odgovaraće na dodatnoj nastavi

Učenici i nastavnici srednjih škola dobili su posle 16 godina novi pravilnik o ocenjivanju. Ovih dana biće objavljen u „Službenom glasniku” i primenjivaće se od ove školske godine.

Novine su da će u zaključnu ocenu ulaziti sve ocene iz određenog predmeta tokom čitave godine. Vladanje će u prvom polugodištu biti ocenjivano opisno, a na kraju godine brojčano. Osim znanja pokazanog na usmenom odgovaranju i pismenim zadacima, vrednovaće se zalaganje na časovima i vannastavne aktivnosti. Evidenciju o tome vodiće nastavnici u svojim sveskama.

Ono što će posebno obradovati đake jeste to da više neće biti moguće da u istom danu imaju pet pismenih vežbi ili da dobiju nenajavljenu pismenu proveru dužu od 15 minuta. Novina je i da će ocene moći da se poprave na dopunskoj nastavi, a nastavnici će imati pravo da na dopunski čas pozovu učenika koji je bežao sa redovnih časova i tako dočekao kraj školske godine bez ocene.

Prethodni Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju donet je još 1999. godine. Kao osnov za ovaj novi dokument poslužio je Pravilnik za ocenjivanje u osnovnoj školi – objašnjava Snežana Marković, pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje. Prema njenim rečima, nije tajna da nastavnici primenjuju različite kriterijume u ocenjivanju, što dovodi učenike u neravnopravan položaj prilikom upisa na fakultet. Cilj novog pravilnika je da se to otkloni.

Praksa je pokazala da je do sukoba na relaciji nastavnici–učenici (a samim tim i njihovi roditelji) dolazilo zbog nenajavljenih pismenih vežbi od nekoliko minuta, pogotovu ako tom prilikom više od polovine odeljenja dobije jedinicu.

– Zato je propisano da se pisane provere duže od 15 minuta moraju najaviti i blagovremeno planirati. Ne sme biti više od tri pismene provere nedeljno i najviše jedna dnevno. Problem je i odlaganje vežbi, jer nastavnici izađu u susret deci, odlože proveru, a onda učenici sledeće nedelje imaju četiri umesto tri dozvoljene pismene vežbe, što onda stvara problem ostalim nastavnicima – kaže Snežana Marković.

Pod najavljenim i planiranim pismenim vežbama podrazumevaju se one koje su upisane u dnevniku, objavljene na oglasnoj tabli ili internet stranici škole. Najkasnije pet dana pre te provere, nastavnik je dužan da obavesti učenike o lekcijama iz kojih će biti pitanja.
Pismene vežbe do 15 minuta neće se najavljivati, ali i ocene neće ići u dnevnik. Tek nakon dve, tri „male” provere nastavnik može da formira ocenu i upiše je u dnevnik.

Ukoliko više od pola odeljenja dobije jedinice, kaže Markovićeva, onda je nastavnik dužan da ponovi pismenu vežbu, a pre toga da organizuje dopunsku nastavu. Na tom ponovnom ocenjivanju mogu da učestvuju svi koji su dobili jedinice, kao i oni koji su nezadovoljni ocenom. Ali, uslov za ponavljanje je više od pola ocenjenih jedinicom, a ne više od pola nezadovoljnih ocenom.

– U praksi smo imali nepisano pravilo da pismena vežba može da se ponavlja beskonačno, pa smo propisali da se ta provera organizuje na dopunskom času, i to samo još jednom. Ukoliko se ponovi situacija sa jedinicama, onda se uključuju psihološko-pedagoška služba i direktor – objašnjava pomoćnica ministra, inače i sama nastavnica.

Na dopunskim časovima nastavnik takođe može da oceni učenika koji je neredovno pohađao nastavu. Takođe, on mora da na dopunskoj nastavi pruži šansu đaku da popravi ocenu, ukoliko učenik misli da zna za više. U svim varijantama ispitivanju mora da prisustvuje školski savetnik, odeljenjski starešina, drugi učenici koji takođe popravljaju ocene…

– Nažalost, ima učenika koji uz podršku roditelja kalkulišu i ne dolaze u školu baš kada nastavnik treba da ocenjuje, pa imamo pojavu „epidemija” čiji je uzrok najčešće matematika i fizika. Tome ćemo stati na put novim pravilnikom – ističe Markovićeva.
Na kraju polugodišta ocena se zaključuje na osnovu ocena iz prvog polugođa, a na kraju godine na osnovu svih ocena tokom godine. Ovo nije bilo regulisano starim pravilnikom, što je bio razlog čestih nerazumevanja sa roditeljima đaka.

Roditelj ima pravo da vidi pismeni zadatak i nastavnik je dužan da ga pokaže, a može i da pošalje zadatak kući. Dešavalo se, međutim, kaže naša sagovornica, da nastavnici pošalju kontrolne zadatke roditeljima, pa ih đaci preprave, tako da je po novom pravilniku ostavljeno nastavniku da proceni da li će pismeni zadatak po đaku poslati roditeljima ili će im ga dati na uvid samo u školi.

– Vladanje se po dosadašnjem pravilniku ocenjivalo isključivo brojčano i ocena je morala da se smanjuje postupno. Zato smo imali situacije u praksi da učenik napravi neki veliki incident, a jedina mera jeste da dobije četvorku iz vladanja. Zato će se ubuduće tokom polugodišta vladanje ocenjivati opisno, u pedagoškoj svesci odeljenjskog starešine. Odnos prema radu, imovini, drugovima, nastavnicima će se beležiti, a onda će na kraju godine odeljenjsko veće na osnovu tih opisnih ocena izvoditi brojčanu ocenu iz vladanja koja može biti od jedan do pet – kaže Snežana Marković.

Deo novog pravilnika je i inicijalno testiranje: na početku svake školske godine nastavnik može da proveri sa kakvim predznanjem dolaze đaci i ta ocena može biti i opisna i brojčana. Ona se ne upisuje u dnevnik i služi samo kao orijentir.

Mnogi roditelji su se žalili da nastavnici imaju tajne sveščice na osnovu kojih daju ocene, a Markovićeva dodaje da su čak svojevremeno i školski savetnici insistirali da nastavnici sve što pišu, pišu u dnevniku. Međutim, sada je uvedeno da je pedagoška dokumentacija poželjna i potrebna i nastavniku i učeniku, to jest, svaki nastavnik će imati svoju svesku ili tablet u kojem će da upisuje sve ono što ne može da stane u dnevnik. Markovićeva dodaje da je postojanje ove sveske važno i zbog nastavnika i zbog roditelja, jer kada se postavi pitanje neke ocene, može da se argumentuje šta je dete do tada pokazalo.

(Politika)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike