Prekršajni postupak protiv Infostana

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zatražio je pokretanje prekršajnog postupka protiv beogradskog Javnog komunalnog preduzeća Infostan i kompanije Đenerali osiguranje Srbija, kao i direktora tih preduzeća, zbog nedozvoljene obrade podataka o ličnosti.

U saopštenju poverenik je naveo da je podneo taj zahtev povodom slučaja u kome je JKP Infostan koristio zbirku ličnih podataka svojih korisnika da bi u račun za komunalne usluge koji im je dostavio uvrstio i nezaduženi iznos za osiguranje stana.

“Takav postupak je slučaj nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, odnosno obrade bez osnova u zakonu ili bez pristanka lica o čijim podacima se radi, što predstavlja prekršaj Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”, saopštio je poverenik.

Poverenik je prethodno, preko ovlašćenih lica, sproveo nadzor u oba preduzeća a po sprovedenom postupku naložio otklanjanje nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti.

Oba preduzeća dobila su nalog da odmah obustave nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, a Đenerali osiguranje Srbija i nalog da uništi sve podatke koje je pribavila bez osnova, navodi se u saopštenju.

Poverenik je upozorio da nije reč o izolovanom primeru, već da je široko rasprostranjena praksa  korišćenja zbirki podataka o ličnosti kojom, pored ostalih, raspolažu i javna komunalna preduzeća u svrhe za koje te zbirke nisu uspostavljene, bez pristanka građana o čijim podacima se radi.

“Nije realno i racionalno da se zakonito postupanje sa podacima o ličnosti obezbeđuje samo akcijama i intervencijama poverenika. U organima javnih komunalnih preduzeća su ljudi koje postavlja vlast, svejedno da li državna ili lokalna i oni imaju nespornu obavezu i odgovornost da obezbeđuju da poslovanje tih preduzeća bude u skladu sa zakonima, uključujući naravno i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti”, saopštio je poverenik.

(Beta)

Ostavite komentar