Konferencija o zapošljvanju Roma u Budimpešti

BUDIMPEŠTA – U Budimpešti je danas počela Regionalna konferencija o inovativnim pristupima zapošljavanju Roma, koju zajednički organizuju projekti Saveta za regionalnu saradnju (RČ) Integracija Roma 2020 i Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP), te Fond za obrazovanje Roma (REF).

„Statistički podaci ukazuju na hitnu potrebu da se stvore mogućnosti za zapošljavanje Roma, dok se u izveštajima o napretku u sprovođenju politika za integraciju Roma ekonomija regiona ističe potreba za promenom pristupa u ovoj oblasti“, izjavio je šef Akcionog tima projekta Saveta za regionalnu saradnju Integracija Roma 2020 Orhan Usein na otvaranju konferencije.

Prema regionalnom istraživanju Roma za 2017. godinu Razvojnog programa UN (UNDP), stopa romske omladine (starosti od 18 do 24 godine) izostavljene iz zapošljavanja, obrazovanja i obuke na zapadnom Balkanu kreće se između 73 i 86 odsto.

Pored toga, kako se navodi u saopštenju Saveta za regionalnu saradnju, analiza izveštaja o napretku u sprovođenju politika za integraciju Roma za 2017. godinu koje su dostavile vlade sa zapadnog Balkana pokazala je da je svega 54 odsto mera zapošljavanja planiranih nacionalnim akcionim planovima za integraciju Roma u potpunosti ili delimično realizovano, što ukazuje na potrebu za unapređenje u narednom periodu.

Poređenje podataka iz 2017. i 2011. godine pokazalo je da se zaposlenost Roma u regionu postepeno pogoršava, što sve više Roma dovodi do siromaštva i zavisnosti od socijalne zaštite.

„Godišnje praćenje sprovođenja strategije Jugoistočna Evropa 2020. pokazalo je prve znake privrednog oporavka u šest ekonomija zapadnog Balkana što je u pogledu stopa zaposlenosti značilo njihov stalni rast od 2016. godine. U regionu je otvoreno preko 600.000 novih radnih mesta, koja, međutim, nisu ravnomerno raspoređena na stanovništvo na zapadnom Balkanu“, navodi se u saopšstenju.

„Visoko obrazovane osobe i muškarci su imali najviše koristi u pogledu zaspošljavanja. U tom kontekstu želimo pomoći vladama da na bolji način definišu aktivne politike i mere tržišta rada na korist svih građana, uključujući i Rome“, rekla je Vanja Ivošević, viši stručnjak za pitanja politika, nauke i zapošljavanja u Savetu za regionalnu saradnju.

Direktor Fonda za obrazovanje Roma (REF) Nadir Redžepi istakao je važnost razmene iskustava i diskusija o načinu na koji se može poboljšati zaposlenost Roma kako bi se, s jedne strane, definisale odgovarajuće politike, a sa druge unapredila praksa.

Koordinator za integraciju Roma u Generalnom direktoratu Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Dominik Be podsetio je da sve predpristupne ekonomije imaju nacionalne strategije za integraciju Roma, te naglasio da je obezbeđivanje jednakog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju deo procesa proširenja.

„Mnogo toga, međutim, tek treba uraditi. Nije uočen nikakav napredak u pristupu zapošljavanju, dok se stopa mladih Roma koji su van zaposlenja, obrazovanja ili obuke čak i povećala. Potrebno je, dakle, povećati ambicije u pogledu napretka tokom faze pristupanja EU“, rekao je Be.

Na skupu u Budimpešti okupilo se oko 50 državnih službenika, uključujući nacionalne kontakt tačke za Rome, predstavnike javnih službi za zapošljavanje i ministarstava iz regiona proširenja koji se bave oblastima zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, te predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, uključujući UNDP, dodaje se u saopštenju Saveta za regionalnu saradnju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.