najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Novi predlozi za Srbiju i Makedoniju 8. oktobra

Evropska unija (EU) priprema nove predloge, pored finansijske i tehničke pomoći, za Srbiju i Makedoniju koji će biti izneseni na ministarskoj konferenciji o „zapadnobalkanskom putu migranata“ 8. oktobra u Luksemburgu, saopštila je danas Evropska komisija (EK) u Briselu.

Kako je izjavila portparolka u EK Nataša Berto (Bertaud), pored spremnosti da se ojača finansijska podrška i praćenje priliva migranata, na toj konferenciji, koju organizuje EU, treba da se zajednički sagleda šta još može u saradnji srpskih i makedonskih vlasti i EU da se učini za rešavanje migrantske krize i biće izneseni novi predlozi u tom cilju.

Nataša Berto je time odgovorila i na molbu novinara da potvrdi najave da Evropska komisija želi i da Srbija, koja navodno to traži, i Makedonija na svojim granicama isto kao članice EU uspostave tzv. „hot spots“, odnosno ulazne centre za proveru migranata da bi se sprečio njihov nekontrolisani priliv.

Takve „ulazne tačke“ će od novembra EU uvesti na grčkim i italijanskim granicama. Na njima bi se utvrđivao identitet, kao i popisivale i razdvajale izbeglice iz ratova, koje imaju pravo da zatraže azil, od migranata koji u EU dolaze iz ekonomskih, materijalnih razloga.

Luksemburško predsedništvo EU je saopštilo da će 8. oktobra na konferenciji „Istočno Sredozemlje – Zapadnobalkanski put“ o masovnom prilivu izbeglica sa srednjeg Istoka učestvovati ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova EU i ministri tih resora iz Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Srbije, kao i Turske, Libana i Jordana.

Učestvovaće takođe ministri EU pridruženih zemalja Norveške, Švajcarske, Lihtenštajna i Islanda, koje su deo „šengenskog prostora“ bez unutrašnjih granica, kao i predstavnici Visokog komesarijata UN za izbeglice, Međunarodne organizacije za migracije, Svetskog programa hrane i EU službi za zaštitu spoljnih granica i razmatranje zahteva za azil Fronteks i EASO.

Portparolka Berto je rekla da će ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova EU 8. i 9. oktobra usvojiti i spisak „bezbednih zemalja“, čiji državljani u EU ne mogu tražiti azil i da će na taj spisak će biti uvršćeni i Albanija, Kosovo i Crna Gora, pored svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana.

EU smatra da u tim zemljama postoji demokratski poredak, vladaju zakoni i štite se ljudska prava, pa otud nema razloga da njihovi građani traže politički azil u Uniji.

Na pitanje da li Evropska komisija smatra da je odluka mađarskih vlasti, da zakonski kazni 64 migranta koji su ilegalno ušli ili oštetili ogradu na mađarskoj granici, saglasna odredbama EU i Ženevske konvencije o izbeglicama, Nataša Berto je uzvratila da je „jasno je da sve zemlje EU imaju zakone koji kažnjavaju nelegalni prelazak granice“.

Na pitanje da razjasni da li Evropska komisija smatra da je na stotine hiljada izbeglica i migranata ilegalno ušlo u EU, budući da su prešli granice više zemalja Unije bez pasoša i viza, portparolka Berto je odgovorila da je „u pitanju upravo sadržano objašnjenje i šta je to ilegalan prelazak granica EU“.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike