U trendu

Održana predžalbena konferencija u predmetu protiv Mustafe

HAG – U Specijalizovanim većima u Hagu održana je predžalbena konferencija u predmetu protiv nekadašnjeg komandira OVK Saljiha Mustafe, koji je prvostepeno osuđen na kaznu zatvora od 26 godina za zločine nad albanskim civilima nelojalnim OVK, u logoru na imanju u selu Zlaš u aprilu 1999. godine.

Osuđeni Mustafa je pratio preko video-veze zasedanje koje je trajalo kraće od 20 minuta.

Odbrana je tokom konferencije navela da će se u vezi sa pritvorom optuženog obratiti sudu pisanim putem, dok tužilaštvo smatra da optuženi treba da ostane u pritvoru dok se ne donese pravosnažna presuda.

Tužilaštvo navodi da postoje okolnosti koje ukazuju da će osuđeni ometati postupak kao i okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

Kako je saopšteno na konferenciji, okrivljeni će krajem marta dobiti konačnu verziju prevoda presude.

Odbrana navodi da će možda dodati još neke razloge u žalbi, nakon što okrivljeni pročita prvostepenu presudu na maternjem jeziku.

Specijalizovana veća Kosova su 16. decembra osudila Mustafu za krivično delo proizvoljno lišavanje slobode na kaznu zatvora od 10 godina, za krivično delo mučenje na kaznu zatvora od 22 godine i za krivično delo ubistvo na 25 godina zatvora, te mu je veće izreklo jedinstvenu kaznu zatvora od 26 godina.
Takođe, Mustafi se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vreme provedeno u pritvoru.
Zaključak veća je da je najmanje šest osoba bilo lišeno slobode u logoru koji je bio pod kontrolom Bezbednosno-informativne agencije, čiji je jedini komandir bio Mustafa.
Pri odmeravanju kazne veće je od otežavajućih okolnosti uzelo u obzir težinu krivičnih dela, surovost pri izvršenju, posebno jer je jedna žrtva imala samo 18 godina, dok sud nije pridao veliki značaj ličnim prilikama okrivljenog.
Mustafa je prisustvovao izricanju kazne i on se nalazi seu haškom pritvoru od septembra 2020. godine, a na pojavljivanju pred sudom negirao je krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar