„Vreme i da Pariz povuče priznanje Kosova“

Trinaest zemalja je promenilo odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, pa zašto ne bi i Francuska, kaže Aleksi Trud, istoričar i jedan od pokretača peticije u Francuskoj za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova  koji najavljuje pokretanje te inicijative u nacionalnoj skupštini.

„To bi bilo vrlo dobro u cilju rešavanja celokupne situacije u regionu Zapadnog Balkana. Jasno je da ovako ne može da se dođe do rešenja. Suštinska autonomija za Kosovo bi omogućila da se ubrzaju pregovori i prijem celog regiona u EU“, rekao je Trud za sutrašnje „Novosti“.

U suprotnom, pokrenuće se pitanje Bosne i Severne Makedonije što, kako dodaje, nikome nije u interesu.

Tekst peticije je samo u jednom danu potpisalo više od 1.500 ljudi, a cilj organizatora iz „Kolektiva za mir na Kosovu“ kojem predsedava Trud, jeste da do početka jula i nastavka razgovora o budućnosti KiM u Jelisejskoj palati bude prikupljeno 100.000 potpisa i da se istovremeno pokrene velika nacionalna debata, pišu „Novosti“.

„Želimo da se pre 1. jula i dolaska predsednika Aleksandra Vučića u Parizu održi rasprava u nacionalnoj skupštini Francuske o Kosovu. Već smo u kontaktu s određenim političarima kojima ćemo predati peticiju. U planu je da oni s njom izađu pred Komisiju za spoljne poslove parlamenta“, rekao je on.

Trud veruje da bi to moglo da promeni situaciju navodeći da u Francuskoj nije bilo debate oko priznavanja Kosova.

„Nikola Sarkozi je to sam odlučio jedne nedelje uveče, 17. februara 2008, uz zdušnu podršku svog ministra spoljnih poslova Bernara Kušnera. Ovo je prilika da se konačno o tome povede rasprava. Tim pre što je nekoliko skupštinskih misija u poslednje vreme podnelo alarmantne izvestaje o stanju ljudskih prava i sveukupno situaciji na Kosovu“, istakao je Trud.

On je najavio da će sledeće nedelje imati kampanju u francuskim medijima, kao i da su posle evropskih izbora potpise obećali i mnogobrojni poslanici, regionalni savetnici, partijski zvaničnici.

(Tanjug)

5 komentara
 1. Anonimni

  KONAČNO — ## FURTULA , …, ZVEC -ZEVZEK , ULTRA PRD ,…., TANDARA BROČ, — >>> NA TAJ NAČIN BISMO K O N A Č N O OHRABRILI I DRUGE ZEMLJE , Č L A N I C E Saveta Bezbednosti— >>> KINU, RUSIJU, INDIJU I SVE O N E zemlje KOJE NE PRIZNAJU KOSOVO I METOHIJU —- DA UĐU U M E Đ U N A R O D N U DISKUSIJU , i d a s e STAVE NA STRANU PRAVA TO JEST NAS =SRBIJE!!! ### FURTULA , …, ĆEMANE, …. ČKA PA BON ? , ULTRA PRD ,…., TANDARA BROČ, ….############### AA POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! ## ############################################################### SAVET bivšeg ministra za inostrane poslove Srbije -VLADISLAVA JOVANOVIĆA su DRAGOCENE: N.B. —- >>> I. u ovoj SADAŠNJOJ situaciji u vezi Kosova i Metohije, treba da izbegavamo nagle poteze, ali da bi trebalo da reafirmišemo naš pravno-politički položaj kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kao teritorije koja je privremeno okupirana i stavljena pod administraciju UN.“ ########## II. „MI NE TREBA DA BUDEMO PROGLAŠAVANI NEKOOPERATIVNOM STRANOM – mi ne treba da budemo proglašavani nekoopertivnom stranom, NEGO DA ZATRAŽIMO RAZGOVORE U OBNOVLJENOM OKVIRU -nego da zatražimo razgovore u obnovljenom okviru: —– >>>>> DA, DA, DA ! ################################### ########## „DA SE KAŽE DA JE PROGLAŠENJE NEZAVISNOSTI KOSOVA I METOHIJE U SUPROTNOSTI SA Rezolucijom SB 12 44, da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa Rezolucijom 12 44. !!!!! —– >>>> DA JE PODRŠKA TOM JEDNOSTRANOM AKTU U SUPROTNOSTI SA OVOM Rezolucijom 12 44 !!!!! Da je podrška tom jednostranom aktu u suprotnosti sa ovom Rezolucijom, KAO I DA JE OKVIR DOSADAŠNJIH PREGOVORA BIO SASVIM JEDNOSTRAN , kao i da je okvir dosadašnjih pregovora bio savim jednostran, TO JEST , NA STRANI KOSOVSKIH ALBANACA I NJIHOVOG NELEGALNOG AKTA ,to jest, na strani kosovskih Albanaca i njihovog nelegalnog akta. Zbog svega ovoga, novi pregovori treba da uzmu u obzir i našu argumentaciju koja do sada nije uopšte isticana niti korišćena, i da se u tim okvirima potraži najbolje rešenje koje bi bilo u interesu mira i bezbednosti na Balkanu“ 1.“„Suština je da se pozovemo na naš Ustav na Rezoluciju 1244 i na prijem Savezne Republike Jugoslavije u UN u njenim punim avnojevskim granicama. To je zakon međunarodnog prava. Pod tim zakonom je proglašen nestanak SFRJ i sve republike su pozvane da budu nezavisne, s tim da republičke granice postaju nove međunarodne granice. Kroz to treba da potisnemo pritiske koji se na nas vrše od 2008. do danas i da teret dokazivanja prebacimo na Prištinu jer oni su ti koji su prekršioci međunarodnih odnosa“ #########“ NA ovaj način oduprli pritiscima da prihvatimo „novu realnost“, a da nam kao nagradu za to ponude ulazak u EU. ####### Ako bismo pokrenuli sve točkove međunarodnog prava, koje je na našoj strani, da bismo tako ispravili grešku prethodnih vlasti.“ ######################################################### ########## #### 2.„Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku. Treba i da naglasimo da je to politika Tirane u kontinuitetu, koja je suprotna i bilateralnim odnosima i miru i bezbednosti na Balkanu, ali i međunarodnim odlukama. Na taj način, koji je širi, treba Albaniju da prozovemo i da sve to stavimo na uvid svetskoj zajednici. A ne da to bude samo bilateralno prepucavanje.“ ############################################### 3.“ NA TAJ NAČIN BISMO K O N A Č N O OHRABRILI I DRUGE ZEMLJE , Č L A N I C E Saveta Bezbednosti— >>> KINU, RUSIJU, INDIJU I SVE O N E zemlje KOJE NE PRIZNAJU KOSOVO I METOHIJU —- DA UĐU U M E Đ U N A R O D N U DISKUSIJU , i d a s e STAVE NA STRANU PRAVA TO JEST NAS =SRBIJE!!! ### „Na taj način bismo konačno ohrabrili i druge zemlje, članice SB UN Kinu, Rusiju, kao i Indiju i sve ove koje ne priznaju Kosovo da uđu u međunarodnu diskusiju i da se stave na stranu prava, to jest, nas“ #### POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!!

 2. Anonimni

  FURTULA , …, ĆEMANE, …. , POR QUA ? , ULTRA PRDEŽ,…., TANDARA BROČ, ….################### AA POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! ## ############################################################### SAVET bivšeg ministra za inostrane poslove Srbije -VLADISLAVA JOVANOVIĆA su DRAGOCENE: N.B. —- >>> I. u ovoj SADAŠNJOJ situaciji u vezi Kosova i Metohije, treba da izbegavamo nagle poteze, ali da bi trebalo da reafirmišemo naš pravno-politički položaj kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kao teritorije koja je privremeno okupirana i stavljena pod administraciju UN.“ ########## II. „MI NE TREBA DA BUDEMO PROGLAŠAVANI NEKOOPERATIVNOM STRANOM – mi ne treba da budemo proglašavani nekoopertivnom stranom, NEGO DA ZATRAŽIMO RAZGOVORE U OBNOVLJENOM OKVIRU -nego da zatražimo razgovore u obnovljenom okviru: —– >>>>> DA, DA, DA ! ################################### ########## „DA SE KAŽE DA JE PROGLAŠENJE NEZAVISNOSTI KOSOVA I METOHIJE U SUPROTNOSTI SA Rezolucijom SB 12 44, da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa Rezolucijom 12 44. !!!!! —– >>>> DA JE PODRŠKA TOM JEDNOSTRANOM AKTU U SUPROTNOSTI SA OVOM Rezolucijom 12 44 !!!!! Da je podrška tom jednostranom aktu u suprotnosti sa ovom Rezolucijom, KAO I DA JE OKVIR DOSADAŠNJIH PREGOVORA BIO SASVIM JEDNOSTRAN , kao i da je okvir dosadašnjih pregovora bio savim jednostran, TO JEST , NA STRANI KOSOVSKIH ALBANACA I NJIHOVOG NELEGALNOG AKTA ,to jest, na strani kosovskih Albanaca i njihovog nelegalnog akta. Zbog svega ovoga, novi pregovori treba da uzmu u obzir i našu argumentaciju koja do sada nije uopšte isticana niti korišćena, i da se u tim okvirima potraži najbolje rešenje koje bi bilo u interesu mira i bezbednosti na Balkanu“ 1.“„Suština je da se pozovemo na naš Ustav na Rezoluciju 1244 i na prijem Savezne Republike Jugoslavije u UN u njenim punim avnojevskim granicama. To je zakon međunarodnog prava. Pod tim zakonom je proglašen nestanak SFRJ i sve republike su pozvane da budu nezavisne, s tim da republičke granice postaju nove međunarodne granice. Kroz to treba da potisnemo pritiske koji se na nas vrše od 2008. do danas i da teret dokazivanja prebacimo na Prištinu jer oni su ti koji su prekršioci međunarodnih odnosa“ #########“ NA ovaj način oduprli pritiscima da prihvatimo „novu realnost“, a da nam kao nagradu za to ponude ulazak u EU. ####### Ako bismo pokrenuli sve točkove međunarodnog prava, koje je na našoj strani, da bismo tako ispravili grešku prethodnih vlasti.“ ######################################################### ########## #### 2.„Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku. Treba i da naglasimo da je to politika Tirane u kontinuitetu, koja je suprotna i bilateralnim odnosima i miru i bezbednosti na Balkanu, ali i međunarodnim odlukama. Na taj način, koji je širi, treba Albaniju da prozovemo i da sve to stavimo na uvid svetskoj zajednici. A ne da to bude samo bilateralno prepucavanje.“ ############################################### 3.“ NA TAJ NAČIN BISMO K O N A Č N O OHRABRILI I DRUGE ZEMLJE , Č L A N I C E Saveta Bezbednosti— >>> KINU, RUSIJU, INDIJU I SVE O N E zemlje KOJE NE PRIZNAJU KOSOVO I METOHIJU —- DA UĐU U M E Đ U N A R O D N U DISKUSIJU , i d a s e STAVE NA STRANU PRAVA TO JEST NAS =SRBIJE!!! ### „Na taj način bismo konačno ohrabrili i druge zemlje, članice SB UN Kinu, Rusiju, kao i Indiju i sve ove koje ne priznaju Kosovo da uđu u međunarodnu diskusiju i da se stave na stranu prava, to jest, nas“ #### POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!!

 3. Anonimni

  POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! ## ############################################################### SAVET bivšeg ministra za inostrane poslove Srbije -VLADISLAVA JOVANOVIĆA su DRAGOCENE: N.B. —- >>> I. u ovoj SADAŠNJOJ situaciji u vezi Kosova i Metohije, treba da izbegavamo nagle poteze, ali da bi trebalo da reafirmišemo naš pravno-politički položaj kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kao teritorije koja je privremeno okupirana i stavljena pod administraciju UN.“ ########## II. „MI NE TREBA DA BUDEMO PROGLAŠAVANI NEKOOPERATIVNOM STRANOM – mi ne treba da budemo proglašavani nekoopertivnom stranom, NEGO DA ZATRAŽIMO RAZGOVORE U OBNOVLJENOM OKVIRU -nego da zatražimo razgovore u obnovljenom okviru: —– >>>>> DA, DA, DA ! ################################### ########## „DA SE KAŽE DA JE PROGLAŠENJE NEZAVISNOSTI KOSOVA I METOHIJE U SUPROTNOSTI SA Rezolucijom SB 12 44, da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa Rezolucijom 12 44. !!!!! —– >>>> DA JE PODRŠKA TOM JEDNOSTRANOM AKTU U SUPROTNOSTI SA OVOM Rezolucijom 12 44 !!!!! Da je podrška tom jednostranom aktu u suprotnosti sa ovom Rezolucijom, KAO I DA JE OKVIR DOSADAŠNJIH PREGOVORA BIO SASVIM JEDNOSTRAN , kao i da je okvir dosadašnjih pregovora bio savim jednostran, TO JEST , NA STRANI KOSOVSKIH ALBANACA I NJIHOVOG NELEGALNOG AKTA ,to jest, na strani kosovskih Albanaca i njihovog nelegalnog akta. Zbog svega ovoga, novi pregovori treba da uzmu u obzir i našu argumentaciju koja do sada nije uopšte isticana niti korišćena, i da se u tim okvirima potraži najbolje rešenje koje bi bilo u interesu mira i bezbednosti na Balkanu“ 1.“„Suština je da se pozovemo na naš Ustav na Rezoluciju 1244 i na prijem Savezne Republike Jugoslavije u UN u njenim punim avnojevskim granicama. To je zakon međunarodnog prava. Pod tim zakonom je proglašen nestanak SFRJ i sve republike su pozvane da budu nezavisne, s tim da republičke granice postaju nove međunarodne granice. Kroz to treba da potisnemo pritiske koji se na nas vrše od 2008. do danas i da teret dokazivanja prebacimo na Prištinu jer oni su ti koji su prekršioci međunarodnih odnosa“ #########“ NA ovaj način oduprli pritiscima da prihvatimo „novu realnost“, a da nam kao nagradu za to ponude ulazak u EU. ####### Ako bismo pokrenuli sve točkove međunarodnog prava, koje je na našoj strani, da bismo tako ispravili grešku prethodnih vlasti.“ ######################################################### ########## #### 2.„Nije dovoljna samo protestna nota, već i da u njoj naglasimo da se Albanija tokom terorističkih aktivnosti OVK na Kosovu, još pre 1999. godine, ponašala suprotno međunarodnom pravu i direktno se mešala u taj sukob na strani terorista, šaljući im i ljudstvo i oružje i političku podršku. Treba i da naglasimo da je to politika Tirane u kontinuitetu, koja je suprotna i bilateralnim odnosima i miru i bezbednosti na Balkanu, ali i međunarodnim odlukama. Na taj način, koji je širi, treba Albaniju da prozovemo i da sve to stavimo na uvid svetskoj zajednici. A ne da to bude samo bilateralno prepucavanje.“ ############################################### 3.“ NA TAJ NAČIN BISMO K O N A Č N O OHRABRILI I DRUGE ZEMLJE , Č L A N I C E Saveta Bezbednosti— >>> KINU, RUSIJU, INDIJU I SVE O N E zemlje KOJE NE PRIZNAJU KOSOVO I METOHIJU —- DA UĐU U M E Đ U N A R O D N U DISKUSIJU , i d a s e STAVE NA STRANU PRAVA TO JEST NAS =SRBIJE!!! ### „Na taj način bismo konačno ohrabrili i druge zemlje, članice SB UN Kinu, Rusiju, kao i Indiju i sve ove koje ne priznaju Kosovo da uđu u međunarodnu diskusiju i da se stave na stranu prava, to jest, nas“ #### POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!! ——- POMOZI BOŽE SRBIJU! —– !!!!!

 4. Sloba

  I ti ce da budes u snu. Ali neces da sekas du jula meseca nego vekovima. Prijatno. cccc

 5. Anonimni

  dobar bese san haaaa vi srbi zivite u nekom dubokom snu

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike