U trendu

Antidepresivi za decu nose ogroman rizik

Antidepresivi često predstavljaju efikasan način lečenja depresije i anksioznosti kod dece i tinejdžera. Međutim, upotreba antidepresiva kod dece i tinejdžera mora se pažljivo pratiti. Retko se dešava, ali se dešava, da ovi lekovi imaju ozbiljne neželjene efekte.

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) upozorava na potencijalni rizik od samoubilačkih razmišljanja i rizičnog ponašanja kod nekih osoba mlađih od 25 godina.

Iako se na etiketama i zvaničnim saopštenjima za ove lekove može pronaći upozorenja o mogućim razmišljanjima o samoubistvu, što zvuči alarmantno, važno je pronaći činjenice. Saznajte, od lekara, šta ta upozorenja znače konkretno i pitajte lekara za sve mogućnosti lečenja. Ovo će vam pomoći da sa lekarom donesete odluku važnu za zdravlje deteta i procenite prednosti i rizike raznih opcija lečenja.

Zašto antidepresivi imaju upozorenja o samoubilačkom ponašanju kod dece?

FDA je izvetila da su opsežne analize kliničkih ispitivanja pokazale da antidepresivi mogu u nekim slučajevima uzrokovati razmišljanja o samoubistvu ili samopovređivanju, kao i rizično ponašanje kod malog broja dece i tinejdžera. Analiza je pokazala da deca i tinejdžeri koji uzimaju antidepresive imaju povećanje razmišljanja o samoubilačkim namerama, u poređenju sa onom decom koja uzimaju „šećerane tablete“ (placebo).

Nijedno od dece tokom studije zapravo nije izvršilo samoubistvo. Ipak, FDA je razmotrila nalaze i savetuje proizvođačima da označe na antidepresivima da su pri upotrebi moguća samoubilačka razmišljanja kod dece, adolescenata i mladih od 18 do 24 godine starosti.

Međutim, svi istraživači mentalnog zdravlja veruju da ova upozorenja nisu alarmantna, ali da su neophodna (kako bi se ogradili istraživači i proizviđači od eventualnih veoma retkih posledica).

Novija istraživanja ipak pokazuju da su koristi antidepresiva veće od rizika od samoubilačkih razmišljanja. Sa druge strane, neka istraživanja pokazuju da se stopa samoubistava kod dece smanjuje kada uzimaju antidepresive.

Koji antidepresivi moraju imati upozorenja o samoubistvu?

Iako je ispitivano samo devet antidepresiva, istraživači smatraju da lekari treba da budu upoznati o ovim mogućim efektima antidepresiva za decu, a svi proizvođači treba na etiketama da napišu upozorenja da postoji mali rizik od samoubilačkih razmišljanja pri korišćenju antidepresiva kod dece.

Kako antidepresivi mogu dovesti do samoubilačkog ponašanja kod dece?

Zbog rizika od samoubistva zbog depresije, teško je uspostaviti jasnu uzročnu vezu između upotrebe antidepresiva i razmišljanja o samoubistvu.

Istraživači spekulišu o različitim potencijalnim razlozima za povećani rizik. Kod neke dece, antidepresivi mogu izazvati anksioznost, uznemirenost, neprijateljstvo, nemir ili impulsivno ponašanje. Ovi efekti mogu ukazivati na to da se depresija deteta uprkos lekovima pogoršava ili da dete počinje da razvija samoubilačke misli.

Da li decu treba lečiti antidepresivima?

Upozorenja o mogućoj vezi između antidepresiva i samoubilačkih misli ne znače da se antidepresivi ne smeju koristiti kod dece. Upozorenja nisu nameravala da uplaše ljude od antidepresiva. Međutim, upozorenja treba uzeti kao oprez da se pažljivo prati upotreba antidepresiva kod dece i tinejdžera.

Za veliki broj dece i tinejdžere, antidepresivi su efikasan način za lečenje depresije, anksioznosti, opsesivno-kompulsivnog poremećaja ili drugih stanja mentalnog zdravlja. Ako se ovi uslovi ne tretiraju efikasno, dete možda neće biti u stanju da održi zadovoljavajući, ispunjen život ili uobičajene, svakodnevne aktivnosti.

Šta treba da uradite pre nego što dete počne da uzima antidepresive?

Važno je da lekar, psihijatar i pedijatar, detaljno procene dete i njegovu bolest pre nego što se počne sa uzimanjem antidepresiva.

Koje antidepresive mogu da uzmimaju deca?

Antidepresive ne treba ni odrasli, a pogotovu ne deca, da koriste samoinicijativno. Lekar je taj koji treba da odluči koje antidepresive, kada i u kojim dozama dete može da koristi.

Obavezno pažljivo pročitajte uputstvo o lekovima i razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom o propisanim lekovima.

Mnogi od ovih lekova dostupni su u generičkom obliku. Preporučena početna doza leka i maksimalna doza variraju prema starosti ili težini deteta.

Lekari mogu koristiti svoju medicinsku procenu da bi prepisali određene antidepresive za decu.

Šta treba da uradite kada vaše dete počne da uzima antidepresive?

Preporuke su da lekari u početnom periodu propisuju najmanju količinu pilula kako bi smanjili rizik od namernog ili slučajnog predoziranja. Pažljivo nadgledanje od strane roditelja, negovatelja i zdravstvenih radnika – važno je za svako dete ili tinejdžera koji uzima antidepresive.

Najveći rizik od samoubilačkog razmišljanja i ponašanja dolazi:

tokom prvih nekoliko meseci lečenja antidepresivom
kada je doza naglo povećana ili smanjena
kada se sa antidepresivima koriste drugi lekovi ili alkohol

Roditelji i staratelji treba svakodnevno da posmatraju dete tokom ovih tranzicionih perioda i motre na zabrinjavajuće promene sve vreme dok dete uzima antidepresive.

Potrebne su redovne kontrole od strane lekara kako bi se pratilo zdravstveno stanje dece koja koriste antidepresive.

Koje znake upozorenja treba da gledate kada dete uzima antidepresive?

Ponekad je teško videti znake i simptome samoubilačkih misli ili samopovređivanja, a vaše dete možda neće direktno reći o takvim mislima.

Navodimo neke znake da se stanje deteta pogoršalo:

razgovor o samoubistvu ili smrti
pokušaji samoubistva ili samopovređivanje
pogoršavajuća anksioznost ili panični napadi
razdražljivost, povećana tuga ili pogoršanje simptoma depresije
impulsivnost, ekstremno povećanje pričanja ili hiperaktivnost
agresivno ili nasilničko ponašanje
izrazita nesanica

Ako se bilo koji od ovih znakova pojave kod deteta ili ako se pogoršaju, ili ako to primetite vi, nastavnik ili drugi negovatelj – odmah kontaktirajte lekara.

Uverite se da vaše dete nije samoinicijativno prestalo da koristi antidepresive bez uputstva lekara. Iznenadan prestanak korišćenja antidepresiva može prouzrokovati simptome slične gripu ili izazvati druge neželjene efekte.

Koje druge opcije lečenja su dostupne deci sa depresijom?

Kod većina dece koja uzimaju antidepresive zdravstveno stanje se poboljšava tokom vremena. Međutim, kombinacija lekova sa drugim terapijama i psihoterapijom obično bude još efikasnija.

Mnogi tipovi psihoterapije mogu biti od pomoći, ali su se kognitivna terapija ponašanja i interpersonalna terapija naučno pokazale efikasnim za lečenje depresije.

Za neku decu i tinejdžere sa blagim simptomima depresije terapija bez lekova može biti korisna.

O vrsti terapije, povećanju doze ili smanjenju, treba da odluči lekar.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.