Kako se leči muški problem svih problema?

Sa dolaskom na tržište vijagre i kasnije druga dva leka levitre i cijalisa, koji pripadaju istoj grupi lekova (inhibitori 5 fosfodiesteraze), načini lečenja su se drastično promenili i uspeh lečenjapostao je izvestan.

Vijagra je, kao prvi lek iz te grupe, bukvalno unela revoluciju. Svako je želeo da je proba, i oni koji su imali problem i oni koji ga nisu imali. Efekat vijagre se ogleda u tome što ona privremeno neutrališe jedan enzim, tako da su krvni sudovi duže otvoreni za ulazak krvi u njih. Nijedan od ovih lekova ne mogu uzimati bolesnici koji koriste ili nameravaju da koriste nitroglicerin ili nitro-preparate, jer nitrati drastično spuštaju krvni pritisak, kao i pomenuti lekovi, tako da može da dođe do nemerljivo niskih vrednosti krvnog pritiska i smrtnog ishoda. Do smrtnog ishoda je i dolazilo kod nesmotrenih korisnika koji su uprkos upozorenjima koristili vijagru.

Razlika između vijagre, levitre i cijalisa je u tome što se vijagra mora uzeti na prazan stomak da bi efekat bio optimalan i efikasna je oko četiri sata; levitra se može uzimati na pun stomak i efikasna je pet sati posle uzimanja, a cijalis je efikasan čitavih 36 sati posle uzimanja i zovu ga još vikend pilulom.

Osim pilula, postoje i lekovi koji se injekcijom ubrizgavaju u telo penisa. Efekat nastaje posle 10-15 minuta i traje do sat vremena. Za to se koristi prostaglandin, ili pak kombinacija tri leka – prostaglandina, papaverina i fentolamina. Ovi lekovi su veoma sigurni i jedini sporedni efekat koji se može pojaviti je produžena erekcija usled nepažljive primene.

U lečenju se koristi i vakuum pumpa, kojom se krv iz tela dovodi u penis vakuumskim efektom i tu se „zarobi“ jednim specijalnim prstenom, koji se stavlja na koren penisa, pritiska vene penisa i onemogućava povratak krvi u telo. Usled toga je temepratura penisa niža od temperature tela, što nekim ženama dosta smeta.

Ukoliko nijedna od ovim metoda lečenja ne pomaže, preporučuje se operacija. Operacijom se razaraju erektilna tela, kojih je dva u penisu, i ugrađuju specijalne proteze. Generalno, postoje dva tipa proteza: proteze koje se naduvavaju i proteze koje zadržavaju položaj penisa koji želimo. U protezama na naduvavanje postoji mali rezervoar tečnosti koji se stavlja ispod kože i malom pumpicom možemo da usmerimo tečnost iz rezervoara u proteze koje su zamenile erektilna tela. Kada se završi seksualni odnos, pritiskom na pumpicu ta tečnost se vraća u rezervoar. Kada je reč o protezama koje zadržavaju željeni oblik, penis je uvek u stanju poluerekcije.

Srodni članci:

5 komentara
 1. djibril

  ja koristim kokain i pomaže mi

 2. Milan Milanović

  Da li neko radi hipnozu u Beogradu?

 3. Zoran Pavlović

  Svaka vrsta impotencije koja nije fiziološkog porekla, a to znači da je psihosomatskog ili da budem još precizniji: rezultat je psihičke blokade, eliminiše se brzo i lako hipnozom. Hipnoza je namensko izazivanje vašeg prirodnog stanja tj. raspoloženja, idealnog za promene, što znači da je hipnoza prirodno stanje uma u kome se brzo i lako zaobilazi „kritički faktor svesti“ i uspostavlja pozitivno, selektivno razmišljanje. Kritički faktor je onaj deo vaše svesti koji donosi odluke tipa: da li je nešto vruće ili hladno, slatko ili kiselo, prijatno ili ne. Zadatak kritičkog faktora je da informiše vašu podsvest. Onog trenutka kad se zaobiđe kritički faktor tako da vi ne razlikujete toplo i hladno, bol i uživanje, tada selektivnim razmišljanjem i pozitivnim sugestijama eliminišemo loše programe, a novi pozitivni programi koji ih zamenjuju trenutno postaju vaša stvarnost. Upravo zato hipnoza je idealan način da loše navike i nezdrave programe zamenimo novim, zdravim programima. U ovom prijatnom stanju vi ste potpuno svesni svega što se dešava oko vas i sa vama, čujete, razumete i pamtite apsolutno sve što vam se kaže. A to znači da vi kontrolišete i imate sposobnost da prekinete ovo stanje stvaranja kad god poželite. Dok ste hipnotisani, vi prihvatate promene koje stvaraju pozitivne sugestije. Pozitivne sugestije su one sugestije koje ne ugrožavaju vaše moralne, lične ili životne stavove. Da zaključimo: hipnoza je svesno izazivanje vašeg stvaralačkog stanja sa ciljem da se ostvari direktna komunikacija sa podsvesnim delom uma.

 4. Tanja Janković

  Mislim da naši muškarci nisu dovoljno obrazovani i da ove preparate koristi i ko treba i ko ne treba.

 5. Nikola Rokvić

  Mislim da se sve te stvari, ti preparati, mogu nazvati svemogućom pilulom!

Napišite komentar