U trendu

Ultrazvuk u ginekologiji

U savremenoj medicinskoj dijagnostici ultrazvučni aparati su postali velika pomoć ginekolozima kako pri pregledu žena tako i pri pregledu trudnica. Ultrazvučni pregled nije svemoguć, ali uz ostale dijagnostičke metode i analize pomaže ginekologu da uz "običan" ginekološki pregled utvrdi što tačniju dijagnozu o zdravlju pacijentkinje.
Ultrazvuk se inače u medicini koristi na osnovu saznanja iz fizike da se zvuk veće frekvencije od 20.000 herca (ultrazvuk) nejedako prostire kroz različite sredine i odbija (reflektuje) od "granice" između sredina različitih gustina. U medicini se koristi ultrazvuk od 3,5 do 12 MHz. Ultrazvučni talasi emituju se pomoću sondi (koje mogu biti raznih oblika i veličina), a posle odbijanja talasa od unutrašnjih organa na ekranu dobija se slika unutršnjih organa. Ultrazvučni pregled je jednostavna, pouzdana i efikasna metoda u otkrivanju mnogih oboljenja.
Rentgenolozi koriste ultrazvuk prilikom pregleda: dojki, abdomena i štitaste žlezde, a ginekolozi za pregled uterusa, bešike, jajovoda i jajnika.
Navešćemo vam neke osnovne podatke o ultrazvuku kao metodi za dijagnostiku u ginekologiji.
Klasičan ginekološki pregled je najznačajniji pri uspostavljanju dijagnoze. Sve ostale analize i pomagala samo upotpunjuju sliku o zdravstvenom stanju pacijentkinje. Ginekolog posle pregleda pacijentkinje odlučuje: koje analize treba uraditi i da li je potreban ultrazvučni pregled, jer ultrazvučni pregled sam po sebi ne daje potpunu sliku o zdravlju pacijentkinje.
Redovnim pregledom pacijentkinje ginekolog ultrazvukom može da otkrije: ciste, dobroćudne miome i zloćudne tumore. Ultrazvučnim pregledom može se ustanoviti u kom su stadijumu pomenuti procesi i kolikih su dimenzija. Na osnovu ultrazvučnog pregleda i ostalih analiza, ginekolog preduzima adekvatne metode lečenja ili predlaže operaciju. Ukoliko je potrebna operacija na ginekološkim organima, ultrazvukom se ustanovljuje tačno mesto gde treba vršiti hiruršku intervenciju tako da su "rezovi" manji, a operacije kraće i bezbednije. Pored ostalih analiza, ultrazvučnim pregledom se mogu otkriti i neki uzroci steriliteta.
Da bi ultrazvični pregled bio što efikasniji, potrebno je da pacijent u potpunosti sarađuje sa lekarom i izvrši adekvatne pripreme uoči pregleda: kada, šta i koliko treba jesti i piti uoči pregleda.
Ovo su samo osnovni saveti pacijentkinjama koje očekuju ultrazvučni pregled kako bi razumele šta ih očekuje i shvatile da je pregled jednostavan i bezopasan. Komitet Svetske zdravstvene organizacije dozvolio je na osnovu dugogodišnjih ispitivanja i istraživanja primenu ultrazvuka u medicinske svrhe, jer štetno dejstvo ultrazvuka koji se koristi u medicini nije ustanovljeno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (2)