Sve je više mladih sa moždanim udarom

Prema novom istraživanju, stope moždanog udara kod mladih i sredovečnih ljudi širom sveta zaista su u porastu – ove grupe sada čine gotovo trećinu svih slučajeva ovog zdravstvenog problema.
Analiza podataka prikupljenih u periodu između 1990. i 2010. godine, utvrdila je da je broj moždanih udara među ljudima starosti od 20 do 64 godine porastao za 25%, a da ova starosna grupa sada čini 31% od ukupnog broja udara, u poređenju sa 25% u periodu pre 1990. godine.
Pored toga, u novoj studiji se navodi i da više od 83.000 ljudi mlađih od 20 godina doživi moždani udar svake godine, što čini 0,5% svih udara širom sveta.
Istraživači navode da su hitno potrebne efikasne preventivne mera koje treba brzo sprovesti, kako broj moždanih udara među mladim i sredovečnim ljudima širom sveta ne bi drastično porastao.
Pored ostalih nalaza, studija je otkrila:

  • Prosečna starost pacijenata sa moždanim udarom neznatno je porasla u periodu između 1990. i 2010. godine, ali je najveći deo posledica moždanog udara – bolesti i smrtni slučajevi – pomeren sa osoba starijih od 75 na mlađe od 74 godine. Ova grupa čini 62% novih slučajeva udara, 45% smrtnih slučajeva i 72% bolesti i invaliditeta.
  • Stopa ljudi koji umiru od moždanog udara u svetu opala je tokom perioda istraživanja, ali stvarni broj smrtnih slučajeva porastao je na 26%, odnosno 5,9 miliona slučajeva.
  • Broj ljudi koji su pretrpeli prvi moždani udar porastao je na 68%, odnosno 16,9 miliona slučajeva u 2010. godini, broj žrtava moždanog udara porastao je na 84%, odnosno 33 miliona, a broj ljudi sa bolestima i invaliditetom u vezi sa moždanim udarom povećan je 12%, odnosno 102 miliona.
  • Ako se sadašnji trend nastavi, broj smrtnih slučajeva, invaliditeta i bolesti biće više nego udvostručen do 2030. godine.
  • Stopa moždanog udara u zemljama sa visokim prihodima opala je za 12%, broj smrtnih slučajeva za 37%, stopa bolesti i invaliditeta usled moždanog udara za 36% u periodu između 1990. i 2010. godine. Nasuprot tome, u zemljama sa niskim i srednjim prihodom zabeležena je 42% veća stopa smrtnosti od moždanog udara, a broj bolesti i invaliditeta u vezi sa moždanim udarom uvećan je za 46% u odnosu na zemlje sa boljim prihodima.

Ostavite komentar