Rečnik avio-prevoza

Avionski prevoz, danas toliko popularan, predstavlja pre svega brz i udoban način da se stigne do željene destinacije. Ipak, kod nas ovaj vid prevoza nije toliko zastupljen, pre svega zbog cena, ali i zbog svih poznatih problema povezanih s putovanjima (pre svih, tu je problem s vizama). A kada se odlučite za avionski prevoz, opet se, kao i u priči o hotelima, srećete sa stranim nazivima i čudnim skraćenicama. Ovde ćemo pokušati da pojasnimo najčešće korišćene pojmove vezane za avio-prevoz i aerodrome.

Aerodrom i ukrcavanje u avion

Check in – procedura koja se odnosi na predavanje prtljaga na šalteru avio-prevoznika, pokazivanje karte na uvid i dobijanja boarding pass-a.
Boarding pass/Card – propusnica na kojoj se nalaze podaci o putnikovom broju sedišta, klasi u kojoj putuje i mestu na kome se ukrcava u avion. Putnik je pokazuje prilikom ulaska u avion.
Gate – mesto gde je parkiran avion. Na boarding pass-u piše broj gejta gde se putnik ukrcava u avion. Putnik je obavezan da se pojavi na gejtu najkasnije 30 minuta pre poletanja aviona kako bi se ukrcao u avion i izvršila poslednja provera ručnog prtljaga.
AP Tax – aerodromska taksa; plaća se prilikom kupovine karte ili na samom aerodromu.
Overbooking – tremin nam govori da je prekoračena popunjenost aviona i da je broj rezervacija veći od broja raspoloživih mesta u avionu.
Waiting list – ukoliko je avion popunjen, prilikom kupovine karte putnik može biti stavljen na listu čekanja, a tim letom može da putuje samo ukoliko neko od putnika koji su kupili kartu na tom letu odustane od puta.
Transit – prelazak iz jednog aviona u drugi (presedanje). Najčešće se dešava kada putnik menja let prilikom dužih putovanja. Tada može da koristi tranzitni deo aerodroma, gde se nalaze restorani, kafei i djuti-fri šopovi namenjeni putnicima u tranzitu.

Termini vezani za prtljag

Luggage – prtljag uopšte; odnosi se na prtljag koji se predaje prilikom čekiranja karte ili na ručni prtljag.
Hand luggage – ručni prtljag koji se unosi u avion. Treba voditi računa o njegovoj težini i veličini, a posebno o sadržaju. U avion je strogo zabranjeno unositi zapaljive stvari, tečnost i hemikalije, kao i oštre predmete (turpije za nokte, nožiće, makaze…).
Oversize luggage – spada u kategoriju ručnog prtljaga, ali je njegova veličina veća od propisane. Predaje se posadi aviona prilikom ukrcavanja, a nakon sletanja preuzima se prilikom izlaska iz aviona ili na šaltrima koji su određeni za to i obeleženi natpisom Oversize luggage. Ovde treba posebno pomenuti dečja kolica, koja, uslovno rečeno, spadaju u ručni prtljag. Naime, mala deca mogu da se prevezu kolicima do samog ulaza u avion, nakon čega se kolica predaju posadi i smeštaju se u poseban odeljak u avionu, a dobijaju se posle sletanja prilikom izlaska iz aviona. Time je omogućeno da se roditelji s malom decom lakše ukrcaju u avion i izađu iz aviona.
Overweight – prekomerna težina prtljaga, koja se evidentira prilikom čekiranja karata. Svaki kilogram preko dozvoljene težine prtljaga mora da se plati. Najčešće je dozvoljena težina prtljaga po putniku 20 kg.

Klase u avionu i kvalitet usluge

First Class – prva klasa, najkvalitetnija usluga. Putnici ove klase smešteni su u prednjem delu aviona, imaju udobnija sedišta i bolju uslugu u avionu. Takođe, na aerodromima najčešće postoji posebna prostorija za putnike prve klase.
Business Class – posle prve klase, sledeća po kvalitetu. Nivo usluga i kvalitet je na nivou prve klase. Biznis klasa je namenjena poslovnim korisnicima koji često putuju avionom zbog posla.
Economy Class – ekonomska klasa, ujedno i najčešće korišćena. Kvalitet usluge razlikuje se od kompanije do kompanije. Cena karte u ovoj klasi je najniža, pa je samim tim koristi najveći broj putnika.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.