ADSL tehnologija

Uvođenje ISDN-a je osim većeg i bržeg prenosa podataka, dovelo i do potpuno digitalnog prenosa podataka u fiksnoj telefoniji, čime se povećava broj postojećih telefonskih usluga. Iako se kod nas dugo čekalo na ISDN, ova mogućnost i dalje nije široko dostupna prvenstveno iz tehničkih razloga. Većina naših centrala je analognog tipa, a uvođenje digitalnih ide jako sporo.

Ipak, u svetu se nudi još naprednija tehnologija vezana za fiksnu telefoniju, a to je ADSL – (Asynchronous Digital Subscriber Line) asinhrone digitalne pretplatničke linije. Ova tehnologija koristi već postojeću fiksnu telefonsku mrežu (naravno, digitalnu) kako bi omogućila prenos podataka do maksimalnih 10MB/s. Time se znatno povećavaju brzine prema Internetu (sa sadašnjih nekoliko kilobajta u sekundi), što otvara velike mogućnosti, i razvoj i korišćenje multimedijalnih sadržaja (web TV, video…). Implementacija ADSL tehnologije na postojeću telefonsku mrežu sa bakarnim paricama je relativno jednostavna uz ATM (Asynchronous Transfer Mode) tehnologiju. Ono što je zanimljivo je da su standardni ISDN servisi istovremeno podržani na istoj telefonskoj liniji, a prethodno uvođenje ISDN-a je i preduslov za uvođenje ADSL-a.

Telefonske kompanije (Telekom), koje žele da pruže ADSL uslugu, to mogu učiniti dodavanjem određenih uređaja – ADSL modema, uz postojeću ISDN opremu i infrastrukturu. Ono što je zanimljivo za korisnike, performanse ADSL usluga opadaju sa udaljenošću, tako da najveća dužina linije može biti oko 10 kilometara, a na to treba dodati i kvalitet voda i saobraćaj (zagušenja). Ono što ova tehnologija omogućava za korisnike Interneta je naplata korišćenja po količini prenesenih podataka, tj. učinjenom saobraćaju. Dodatna pogodnost je što korišćenjem ADSL-a ne ograničavate korišćenje telefona, s obzirom da koriste različite frekvencije. ADSL mreža se na oba kraja telefonske linije (bakarne parice) spaja na ADSL modem, gradeći pri tom tri informaciona kanala:

  • brzi downstream kanal (prenos od 1,5 do 9 Mbps)
  • dupleks-kanal, srednje brzine (prenos od 16 do 832 kbps)
  • ISDN ili POTS (Plain Old Telephone Service) kanal
ISDN/POTS kanal odvojen je od digitalnog modema filterima koji omogućavaju nesmetano korišćenje telefona dok koristite ADSL, čak i u slučaju kvara ADSL modema. Obična telefonija koristi frekvencije na 4 kHz, a ADSL koristi frekvencije od 25 kHz za prenos podataka.

ADSL tehnologija je važan korak prema potpuno digitalnoj mreži širokog propusnog obima, kojom će podaci prema korisniku teći velikim brzinama preko optičkih kablova. ADSL je, može se reći, jedan od uslova pokretanja e-business-a u našoj zemlji, koja večito kaska za savremenim svetom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.