Digitalni grad

Kingston-upon-Hull, Velika Britanija namerava da postane prvi svetski digitalni grad, koji će svojim stanovnicima nuditi obilje interaktivnih servisa. Nekoliko stotina porodica će moći da koristi usluge interaktivne TV-mreže, što je rezultat inicijative gradske skupštine.

Široka paleta usluga će se kretati od pristupa servisnim informacijama i online-kupovine do mogućnosti korišćenja javnih usluga i edukacije. Gradsko veće ima ambiciju da do 2005. godine ponese titulu World Information Age City i u tom smislu se takmiči sa Sijetlom i Bostonom.

Britanski grad je većinski vlasnik lokalne telefonske kompanije, koja se bavila istraživanjima i razvojem DSL (Digital Subcriber Lines) tehnologije, i koja je uspela da stvori sistem s brzim protokom informacija. Ovakva tehnologija omogućuje prenos podataka, uključujući i TV-program, korišćenjem već postojeće mreže, pri čemu nema potrebe za personalnim kompjuterima, modemima, satelitskim antenama i dekoderima.

Za ovakvu tehnologiju su zainteresovane velike kompanije kao Sony i Ericsson, a gradsko veće je u pregovorima sa British Telecom-om oko ostvarivanja brzih Internet veza.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike