Excel – Planiranje i izrada makroa (I deo)

Odvajanje nekog vremena, pri izradi makroa, za određivanje cilja makroa i njegovo planiranje, može vam uštedeti značajno vreme u procesu kreiranja makroa. Pretpostavimo da imate nekoliko velikih radnih listova, i da često imate potrebu da štampate samo delove radnih listova. U ovakvim situacijama možete kreirati makro koji će štampati po deo (blok ćelija) svakog radnog lista. Do ovog cilja možete doći na više načina, ali:

  • Prvo, kako ćete odrediti koja oblast radnog lista (print area) će se štampati?
    Da li ćete možda, vršiti selekciju pri svakom pozivu makroa? Ili ćete možda želeti da vas makro „upita“ za površinu? Da li želite da makro odštampa samo imenovane površine (print areas)?
  • Drugo, kako želite da se odštampa izabrani blok?
    Sa linijama vođicama? Bez njih? Da li želite da dodate neki naslov?
  • Treće, koliko će blokova biti štampano?
    Da li želite da odštampate samo jedan blok, ili želite da vas nakon štampanja prvog bloka makro „upita“ za dalje štampanje?
Možete kreirati makro koji će voditi računa o svim ovim mogućnostima. Ovo je takođe i pravo vreme za razmišljanje o upravljanju greškama (error handling), odnosno načinu na koji će vaš makro reagovati u slučaju da nešto krene naopako. Na primer, odlučili ste da vas makro „upita“ za naziv bloka ćelija koji će se štampati. Šta će makro „učiniti“, ako ukucate naziv bloka koji ne postoji? Možda će te želeti da vas makro upita za drugi naziv.

Kod planiranja logike izvršenja makroa, ispišite sve sukcesivne korake, koje makro treba da izvrši (vidi sliku). Ovo ne mora da bude previše komplikovano, dovoljna će biti lista koraka koja opisuje makro. Ili čak, možete kreirati dijagram (algoritam) izvršenja makroa. Kada imate ceo plan na papiru, mnogo je lakše d napišete ili usnimite vaš makro. Ako snimate makro, dijagram će vam pomoći da lakše ispratite sve korake. A ako pišete (kodirate) makro, moćićete da se skoncentrišete na pisanje svakog pojedinačnog koraka, bez potrebe da radite sve odjednom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.