Excel – Sumiranje podataka sa različitih radnih listova (II deo)

Formulom iz prethodnog priloga tri eksterne reference, razdvojene zarezima, kao argumente uputili smo funkciji za sumiranje SUM. Kada zatvorite ova tri eksterna radna lista, Excel će automatski dodati poptpune putanje i (ako je potrebno) jednostruke navodnike.

Očigledno, najbolji način da kreirate ovakvu formulu je da ukažete na eksterne reference i prepustite Excel-u da sam odradi posao za vas. Da biste se lakše kretali kroz otvorene radne listove (radne sveske) dok gradite formule, iskoristite padajući meni Window za navigaciju.

Ukoliko, pak, formula bude predugačka, razmotrite upotrebu komande Consolidate sa padajućeg menija Data. Uistinu, komanda „Data | Consolidate“ prilično je „mutna“, ali ako budete malo eksperimentisali, moći ćete da dobijete ono što želite. U našem jednostavnom primeru, procedura bi bila sledeća:

  1. Otvorite sva tri eksterna fajla (List1, List2 i List3), kao i radni list u kojem ćete sumirati sva tri fajla.
  2. Izaberite Consolidate sa padajućeg menija Data.
  3. Kliknite Reference polje za popunjavanje, i zatim iskoristite padajući meni Window da biste prikazali prvi eksterni fajl. Selektujte ćelije koje želite da uđu u sumu i kliknite dugme Add.
  4. Ponovite prethodna tri koraka i za ostala dva eksterna fajla.
  5. Poništite sva polja za potvrdu koja se nalaze na dnu dijalog prozora i na kraju kliknite OK.

Prednost korišćenja komande Consolidate je u tome što ne morate „juriti“ po vašem radnom listu, a nedostatak je što zapravo nemate pravu formulu – što znači da ćete morati da ponovite konsolidaciju uvek kada dođe do promena u vašim eksternim fajlovima. Na sreću, komanda Consolidate pamti eksterne blokove koji su ranije korišćeni, tako da je ponavljanje konsolidacije jednostavno ponovno otvaranje dijalog prozora i pritiskanje dugmeta OK.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.