HTML – Frejmovi

Ako ste ikada pravili web stranice, sigurno ste se pitali kako funkcionišu stranice sa frejmovima. U sledećim redovima objasnićemo kako se kodiraju frejmovi i kada se koriste. Šta je u stvari frejm stranica? To je HTML dokument koji nema <BODY> tag (jer neće prikazivati nikakav sadržaj) i koji u stvari sadrži definiciju dve ili više drugih HTML stranica. Tako da je na ovaj način u web čitaču moguće prikazati više stranica odjednom. Ova stranica koja definiše ostale obično se naziva Frameset (frejmset) stranica, a to će te videti u sledećem primeru:


00 <HTML>
01 <HEAD>
02 <TITLE>HTML primer frejmset dokumenta</TITLE>
03 </HEAD>
04 <FRAMESET COLS="25%,*">
05 <FRAMESET ROWS="100, *">
06 <FRAME SRC="dugmad.htm" NORESIZE SCROLLING="no" NAME="navigacija">
07 <FRAME SRC="ref.htm" NORESIZE SCROLLING="yes" NAME="reference">
08 </FRAMESET>
09 <FRAMESET ROWS="75, *">
10 <FRAME SRC="naslov.htm" NORESIZE SCROLLING="no" NAME="NASLOV">
11 <FRAME SRC="glavna.htm" NORESIZE SCROLLING="auto" NAME="glavna">
12 </FRAMESET>
13 </FRAMESET>
14 </HTML>

Sami frejmovi u frejmset dokumentu se definišu u pomoću tagova <FRAMESET> i <FRAME>. A sada evo i objašnjenja pojedinačnih linija koda:
  • 04 <FRAMESET COLS="25%,*"> – u frejmset dokumentu osnovni prozor web čitača će se podeliti na dva dela, vertikalnom linijom, prvi frejm će zauzimati 25% ukupnog prostora a drugi će zauseti sav preostali prostor.
  • 05 <FRAMESET ROWS="100,*"> – ovaj tag definiše da će se unutar prve frejm-kolone prostor podeliti na dve horizontalne sekcije, gornja će biti „visoka“ 100 piksela a druga će zauzeti sav preostali prostor. Ovde se radi o ugnežđivanju frejmseta u drugi frejmset.
  • 06 <FRAME SRC=dugmad.htm" NORESIZE SCROLLING="yes" NAME="navigacija"> – ovo je prvi FRAME dokument, on predstavlja stranicu koja će se pojaviti u gornjem frejmu, kako je definisano u 2. tački. Biće to dokument „dugmad.htm“ i podešen je da ne menja veličinu i da nema skrol linije.
  • 07 <FRAME SRC="ref.htm" NORESIZE SCROLLING="yes" NAME="reference"> – ova linija definiše drugi HTML dokument („ref.htm“), koji je takođe naveden u stavci dva. Dokumentu se ne može menjati veličina ali može da se skroluje. Svi linkovi definisani u dugmad.htm koriste atribut „TARGET=“reference““ da bi linkovali odgovarajuće sekcije.
  • 08 </FRAMESET> – zatvarajući tag „Frameset“ taga iz linije 05
  • 09 <FRAMESET ROWS="75,*"> – ova linija definiše horizontalnu podelu podelu desnog frejma (definisanog u 1. stavci). Gornji će biti 75 piksela, a donji će zauzimati ostali prostor.
  • 10 <FRAME SRC="naslov.htm" NORESIZE SCROLLING="no" NAME="NASLOV"> – definicija sadržaja gornje naslovne sekcije, podešene da se ne skroluje.
  • 11 <FRAME SRC="glavna.htm" NORESIZE SCROLLING="auto" NAME="glavna"> – linijom se definiše sadržaj donjeg osnovnog dela prozora (glavna.htm). Skrolovanje je podešeno na „auto“ što znači da će se stranica skrolovati u zavisnosti od veličine sadržaja strane.
  • 12 </FRAMESET> – zatvarajući tag „Frameset“ taga iz linije 09
  • 12 </FRAMESET> – zatvarajući tag „Frameset“ taga iz linije 04

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.