Microsoft u Jugoslaviji

U sferi nauke i tehnologije, ali i ekonomije i ukupnog razvoja Jugoslavije, 7. jun je bio vrlo značajan datum – toga dana je u Centru Sava održana konferencija pod nazivom „Sinergija“, prezentacija proizvoda i mogućnosti kompanije Microsoft, koja je objavila i svoje planove za ulazak na jugoslovensko tržište.

Prisustvo potpredsednika kompanije, Mišela Lakomba, je dalo dodatnu težinu događja, a susreti sa predsednikom Jugolavije, Vojislavom Koštunicom, i srpskim premijerom Zoranom Đinđićem su rezultovali sporazumom o zvaničnom ulasku kompanije na naše tržište i dogovorom o konsultantskim uslugama koje će Microsoft pružati saveznoj i republičkoj vladi.

Ova saradnja na „najvišem nivou“ neće biti komercijalnog karaktera, već će predstavljati vrstu pomoći koju svetski gigant pruža vladama u procesu tranzicije i kompletnog osavremenjavanja u oblasti zdravstva, školstva i državnog upravljanja. Softverska i tehnička podrška bi trebale da dovedu do modernizacije navedenih segmenata, sa naglaskom na administraciji uopšte, koja je, u ovom trenutku, nedovoljno efikasna i produktivna, opterećena viškom činovnika, a manjkom u oblasti organizacije i primene modernih tehnologija.

Premijer Zoran Đinđić je istakao da je ulazak kompanije od ogromne važnosti za Jugoslaviju – samo njeno prisustvo ohrabruje strane investitore, a uvođenje novih tehnologija će otvoriti nova radna mesta i značiti moderno funkcionisanje zdravstva, školstva, privrede, administracije. U svojoj ranijoj izjavi, neposredno pre održavanja konferencije, skrenuo je pažnju i na snažno lobiranje unutar Hrvatske i Slovenije, koje se protive ulasku Microsoft-a na jugoslovensko tržište. Bilo kako bilo, najavljeno je otvaranje ispostave kompanije u Jugoslaviji i ulazak „na velika vrata“.

O ovakvim planovima Microsoft-a je govorio Goran Radman, predstavnik kompanije za Jadransku regiju. Uvod u zvanično predstavništvo na našim prostorima je bilo i promovisanje jugoslovenskih firmi, koje će biti Microsoft-ovi partneri u Jugoslaviji, distributeri računara sa ugrađenim softverom kompanije. Predstvaljeni su i zvanični obrazovni centri, firme koje su ovlašćene da izdaju zvanične Microsoft-ove sertifikate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.