Photoshop – Efekat refleksije u vodi

U narednim redovima uputićemo vas kako da dobijete realističan efekat refleksije u vodi. Ovakvu vrstu efekta možete primeniti na bilo koji objekat, ne samo na tekst ili jednostavne geometrijske oblike. Takođe, postoje i mnoge varijacije tehnika za dobijanje ovog efekta, a mi ćemo jednu od njih ilustrovati – na tekst-objektu.

Za početak pokrenite Photoshop i kreirajte novi grafički rad, pri čemu veličina platna (canvas) nije bitna.

 1. Prvo ćemo na prazno platno primeniti gradijent. Izaberite alatku Gradient Tool prečica [G], i mišem napravite potez od vrha platna ka dnu, pri tom držeći pritisnut taster [Shift] (da bi gradijent bio pod pravilnih 90 stepeni). Neka osnovna (foreground) boja bude crna, a pozadniska bela boja (background). Prečica za postavljanje ovih osnovnih boja je [D].
 2. Slici dodajte tekst; kliknite na alatku Text Tool prečica [T], pa kliknite na platno i unesite neki tekst.
 3. Napravite kopiju sloja sa tekstom tako što ćete ga prevući iznad ikonice New Layer, na paleti Layers.
 4. Selektujte novoformirani sloj klikom u paleti Layers i izaberite padajući meni Edit > Free Transform, ili pritisnite prečicu [Ctrl+T].
 5. Kliknite na srednji kvadratić u okviru pravougaonika koji se pojavio, i držeći pritisnut levi taster miša, prevucite ga nadole – ispod teksta. Kada ste dovoljno "istegli" tekst, otpustite taster miša i pritisnite [Enter].
 6. Kliknite dugme Add a mask, koje se nalazi u dnu palete Layers, da biste sloju (layer) dodali masku (mask).
 7. Provucite sloj kroz filter Filter > Blur > Motion Blur, sa uglom – Angle: – 90 stepeni.
 8. Selektujte pozadinski sloj (background layer) i alatkom Marquee Tool, prečica [M], selektujte deo sloja od mesta gde se graniče dva teksta (gornji i reflektivni), pa sve do dna platna. Izaberite padajući meni Image > Adjust > Levels, te povucite donje klizače ulevo kako biste posvetlili selektovani deo gradijentne pozadine.
 9. Ponovo ćemo transformisati sloj sa reflektivnim tekstom tako što ćemo selektovati dati sloj i izabrati meni Edit > Transform > Perspective.
 10. Selektujte pozadinski sloj i izaberite meni Image > Adjust > Hue/Saturation, pa u novom dijalog prozoru potvrdite polje Colorize i dodajte pozadini boju povlačenjem tri klizača.
 11. Spojite pozadinski sloj i sloj sa reflektivnim tekstom tako što ćete ih prvo linkovati, a zatim izabrati meni layers > merged linked.
 12. Preostalo nam je da reflektivnom sloju (sada i pozadinskom) dodamo efekat vodene površine. Selektujte novi spojeni sloj, i to od granice dva teksta, ka dnu sloja, i primenite filter Filter > Distort > Ocean Ripple. Trebalo bi da dobijete efekat sličan ovom na slici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.