Photoshop – Isecanje slike

Termin „isecanje slike“ se odnosi na smanjenje aktuelne veličine slike u pikselima, odnosno izdvajanje jednog njenog dela i odbacivanje ostatka. Dok je za suprotnu aktivnost (povećanje slike – platna) najsvrsishodnija komanda Image> Canvas Size. Naravno, ova komanda može da posluži i za smanjenje slike, ali veću kontrolu imamo ako koristimo alatku Crop. Pa da vidimo kako se ova alatka koristi.

U Photoshop-u otvorite bilo koju sliku, pa pritisnite C na tastaturi ili kliknite na Crop alatku u paleti alatki. U novoj verziji Photoshop-a ova alatka je dobila posebno mesto, dok se u pređašnjim verzijama nalazila zajedno sa alatkama za obeležavanje (Marquee). Sve što treba da uradite je da kliknete bilo gde na slici i „nacrtate“ (dijalonalnim prevlačenjem pokazivača miša) pravougaonik. Pri samom obeležavanju onoga što želimo da „isečemo“, isecanje možemo da kontrolišemo na dva načina:

  • Da bi bolje razdvojili (razgraničili) deo slike koji izdvajamo i „višak“ slike, Photoshop prikazuje providno obojen deo slike van Crop pravougaonika (kao na slici). Ukoliko vam ova opcija smeta, samo poništite polje za potvrdu Shield cropped area koje se nalazi na liniji opcija (ispod linije menija). Takođe, ako kliknete na dugme pored ovog polja – Color, moćićete da izaberete boju za markiranje. Zapazite samo, da se ni jedna od ovih kontrola neće pojaviti sve dok ne napravite selekciju.
  • Druga bitna opcija je što pored toga što možete da „odbacite“ višak piksela, sada možete i samo da ga sakrijete, što znači da nema isecanja. Zato pre nego što krenete sa kreiranjem selekcije, odaberite dugme Delete ili Hide na liniji opcija. Ukoliko ste izabrali opciju Hide, moćićete da povratite skriveni deo slike komandom „Image> Reveal All“.
Nije bitno da li ste u prvi mah zadovoljni selekcijom, pošto kasnije možete napraviti potrebne korekcije:
  • Za premeštanje celog selekcionog pravougaonika, kliknite unutar njega i prevucite ga na drugo mesto.
  • Za promenu veličine selekcionog pravougaonika, kliknite na neki od malih kvadratića na ivicama pravougaonika i „razvucite“ selekciju. Za proporcionalnu promenu veličine, prilikom prevlačenja držite pritisnut taster Shift.
  • Za rotiranje selekcije, treba da pokazivač miša postavite van selekcije i kada se pokazivač miša promeni u dvostruku zakrivljenu strelicu, kliknite i pomerajte pokazivač kružno. Selekcija će se okretati oko centralne tačke, koju takođe možete izmeštati.
Kada ste zadovoljni selekcijom, pritisnite Enter na tastaturi ili dvostruko kliknite unutar pravougaonika.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.