U trendu

PowerPoint – Umetanje Word objekata na slajdove

Često će mnogo bolje rešenje biti ubacivanje objekata iz MS Word-a (tabela, pasusa, gotovih kolumni…) u slajdove PowerPoint prezentacija, prvenstveno radi bolje mogućnosti formatiranja sadržaja, što se posebno odnosi na starije verzije PowerPoint-a. Metoda ubacivanja Word objekata u slajdove datira još od PowerPoint-a verzije 97, kada je tabela kao PowerPoint objekat, bila u stvari vešto ubačena tabela iz MS Word-a. Otud manipulacija sadržajem ovakvih objekata zahteva poznavanje MS Word objektnog modela. U narednom primeru, videćemo kako možemo kreirati tabelu unutar Word-a, a zatim je ubaciti unutar PowerPoint slajda. Usput ćete se upoznati i sa objektnim modelom.

Pokrenite PowerPoint i izaberite meni Tools> Macro> Macros…. U novom dijalogu, u polje Macro name upišite GenerisanjeTabele i kliknite dugme Create. Otvoriće vam se prozor VBA editora, gde treba da između linija Sub i End Sub, prekopirate sledeći programski kod:


Sub GenerisanjeTabele()

Dim wordDok As Word.Document
Dim tblRed As Word.Row
Dim tblKolona As Word.Column
Dim tblCelija As Word.Cell
Dim pptSlajd As PowerPoint.Slide
Dim pptObjekat As PowerPoint.Shape
Dim pptPrezent As PowerPoint.Presentation

Set pptPrezent = ActivePresentation
With pptPrezent
Set pptSlajd = .Slides.Add
(.Slides.Count, ppLayoutBlank)
End With
With pptSlajd.Shapes
Set pptObjekat = .AddOLEObject(Left:=120, _
Top:=110, _
Width:=480, _
Height:=320, _
ClassName:="Word.Document", _
Link:=msoFalse)
End With

Set wordDok = pptObjekat.OLEFormat.Object
wordDok.Tables.Add Range:=wordDok.Range(0, 0), _
NumRows:=2, NumColumns:=2

On Error Resume Next
wordDok.Tables(1).Range.Font.Size = 36
For Each tblRed In wordDok.Tables(1).Rows
For Each tblCelija In tblRed.Cells
tblCelija.Range.Text = "Tekst u celiji(" & _
tblCelija.RowIndex & "," &
tblCelija.ColumnIndex & ")"
Next tblCelija
Next tblRed
wordDok.Close True
wordDok.Application.Quit
Set wordDok = Nothing

End Sub

Da bi ovaj makro ispravno radio, potrebno je da dodate referencu ka objektnoj biblioteci MS Word-a. Zato izaberite meni Tools> References…, pa u listi pronađite referencu Microsoft Word XX Object Library. Potvrdite ovu referencu i zatvorite dijalog. Preostaje vam još da snimite makro i pokrenete ga. Po pokretanju makroa, unutar tekućeg slajda ubaciće se Word tabela (kao na slici), koja je pravi Word objekat.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.