U trendu

SQL – Još jedan „džoker“ znak

Nastavljamo se na priču o karakter operatoru „LIKE“, ali ovoga puta govorimo o drugom „džoker“ znaku, a to je podvučena linija (_) – underscore. Za razliku od džoker znaka (%), džoker (_) zamenjuje samo jedan, bilo koji karakter. U sledećim primerima videćemo kako se koristi, koristeći tabelu „Imenik“ (kao na slici).

I sada, ako želimo da dobijemo sve telefonske brojeve iz imenika koji pripadaju recimo Vojvodini (druga oznaka dvojka), postavićemo sledeći upit:


SELECT *
FROM Imenik
WHERE Pozivni LIKE ‘_2_’

Kao rezultat vratiće se dva podatka (Pozivni – 021, 022). Takođe treba znati da možemo višestruko koristiti džoker znake u jednom upitu:


SELECT *
FROM Imenik
WHERE Telefon LIKE ’56_-3__’

Za rezultat će se vratiti dva podatka (1.569-365, 3.562-387 – vidite sliku). Prethodan upit smo mogli postaviti i na ovaj način:


SELECT *
FROM Imenik
WHERE Telefon LIKE ’56_-3%’

Dobili smo isti rezultat, tako da iz ovog upita možem videti da u jednom upitu možemo koristiti i više različitih džoker znaka.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike