Uz mobilne telefone se brže raste (I deo)

Polemike na temu štetnosti mobilnih telefona po ljudsko zdravlje traju već dugo, pri čemu nijedno istraživanje nije nedvosmisleno pokazalo u čemu se štetnost sastoji i da li uopšte postoji. Jedna od najčešće pominjanih teza je da često korišćenje aparata može da poveća temperaturu mozga, naročito u delu koji se nalazi blizu ušne školjke. Ali, ni za zagrevanje nije dokazano da je štetno, mada ima nekih naznaka da bi ovakva pojava mogla da izazove zdravstvene probleme.

Sredinom maja 2001. godine iz Australije je došla vest u kojoj se kaže da je štetnost zračenja prvi put naučno dokazana. Doktor Brus Hoking (Bruce Hocking) je naučnik koji je sprovodio ovakva istraživanja u laboratorijskim uslovima i došao do zaključka da zračenje aparata može da izazove oštećenje nerava, koja dovode do raznih vrsta bolova ili smanjenja osetljivosti određenih čula.

Svoje tvrdnje on potkrepljuje konkretnim slučajevima iz prakse – u pitanju su ljudi koji su osećali bolove, obično u predelu glave, a za koje nikako nije mogao da bude pronađen pravi uzrok. Kod mnogih od njih je i primećeno slabljenje određenih čula: čula vida, ukusa ili dodira.

Daljim je proučavanjem Brus Hoking došao do zaključaka da produženo i često korišćenje mobilnog telefona može da izazove oštećenja nerava u glavi, i da je upravo tako nešto uzrok navedenih problema. Oštećenja nerava su bila najveća upravo u delu glave oko ušne školjke, baš onde gde se ostvaruje direktan kontakt sa aparatom.

Ipak, niko nije bio previše uveren u rezultate njegovih istraživanja – brojni timovi koji su učestvovali u proučavanju dejstva zračenja na ljudski organizam nisu pronašli valjane i čvrste dokaze u prilog tezi o štetnosti.

U istraživanja Američke zdravstvene fondacije, koja su delom bila finansirana i od strane specijalne komisije koju je osnovala grupa proizvođača mobilnih telefona, bilo je uloženo čitavih 28 miliona dolara i uključen 891 ispitanik, sa ciljem da se utvrdi da li zračenje telefona može da izazove tumor mozga.

Osobe koje su u istraživanju učestvovale bile su stare između 18 i 80 godina, njih 469 je imalo tumor mozga, ostala 422 ispitanika bila su zdrava i svi su bili korisnici mobilnih telefona.

Zaključak: zračenje putem radio-talasa koje ovi aparati proizvode nije opasno kada je u pitanju kratko i samo povremeno izlaganje. Ni kod onih koji mobilne telefone često i dugo koriste ne postoji nikakva uočena veza između zračenja i pojave bolesti. Ipak, lekari su uzdržani i tvrde da je potrebno pratiti korisnike na duži rok. Mobilni telefoni su u masovnoj upotrebi tek nekoliko godina, tako da jedan prosečan korisnik ovakav uređaj koristi tek 2-3 godine. Potrebno je videti šta se dešava i kakvi su efekti „na duže staze“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.