Word – Break u dokumentu

Imate dokument koji ste izradili u portrait (vertikalnoj) orijentaciji papira. Međutim, upravo u sredini dokumenta treba da umetnete grafikon, koji bi se najbolje prostirao u landscape orijentaciji papira. Kako ovo uraditi? Pa naravno, umetanjem section break-a, tj. prekida sekcije. Inače Break-ovi se umeću radi razdvajanja dokumenta na stranice, sekcije ili kolumne. U narednim redovima videćemo kako zadržati zajednio određene linije ili pasuse na jednoj stranici, kako ubaciti page break (prekid stranice), i kako ubaciti section break-ove (prekide sekcija).

Možete delovati preventivno protiv preloma stranice (page break) unutar pasusa ili reda u tabeli, ili između dva pasusa, kao i između početnog i narednih pasusa. Sigurno nećete želeti da naslov pređe na drugu stranicu. Takođe, možete forsirati prelom stranice pre određenih pasusa, tako na primer, uvek možete učiniti da naslovi odeljaka počinju na novoj stranici. Za zadržanje linija teksta ili pasusa na jednoj stranici uradite sledeće:

 1. Selektujte pasus ili pasuse.
 2. Sa menija Format, izaberite Paragraph, i pojaviće se novi dijalog prozor.
 3. Pređite na karticu „Line and Page Breaks“:
  • za zadržavanje linija na stranici, potvrdite polje „Keep lines together“
  • za zadržavanje pasusa na jednoj stranici, potvrdite polje „Keep with next“
 4. Na kraju izaberite „OK“.

Preporučljivo je da kontrolu „Widow/Orphan“ ostavite čekiranu. Ali, šta je zapravo ova kontrola? Ako ostavite ovo polje potvrđeno, sprečićete da poslednja linija pasusa pređe na sledeću stranicu (widow), kao i to da prva linija pasusa na dnu stranice ostane na toj stranici (orphan).

Prelom sekcija se koristi radi različitog formatiranja dokumenta po sekcijama, kao u primeru sa početka u vezi sa orijentacijom papira. Evo još jednog prostog primera: deo dokumenta ili deo stranice potrebno je podeliti u dve kolumne ili su potrebna različita zaglavlja. Ubacivanjem prekida sekcije rešiće se ovaj problem.

 1. Postavite kurzor na željeno mesto preloma sekcije.
 2. Sa menija Insert, izaberite Break i pojaviće vam se dijalog „Break“.
 3. U odeljku dijaloga „Section break types“, izaberite opciju koja najbolje opisuje vaše potrebe za startovanjem nove sekcije:
  • Opcijom Next page izvršićemo prelom sekcije, a zatim i stranice, i započeti novu sekciju na novoj stranici.
  • Opcijom Continuous prelomićemo samo sekciju i započeti novi pasus na istoj stranici.
  • Opcije Odd page ili Even page služe za prelom sekcije i startovanje nove sekcije na sledećoj neparnoj ili parnoj stranici.
 4. Na kraju kliknite „OK“.

Kada ste jednom izvršili prelom sekcije, možete formatirati datu sekciju nezavisno od ostatka dokumenta. Za povratak na prethodno formatiranje ili početak sasvim novog, potreban je još jedan prelom sekcije. Na primer, ukoliko želite landscape orijentaciju papira radi umetanja grafikona u sredinu dokumenta, biće potrebno da prelomite sekciju pre i posle grafikona. Nakon drugog preloma sekcije, vratićete orijentaciju papira na portrait.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.