Word – Korišćenje alatke Spike

Alatka Spike predstavlja specijalni vid AutoText objekta koji služi za smeštanje višestrukih stavki (objekata) koje brišete, slično alatki Cut. Objekti se smeštaju jedan iza drugog, sukcesivno, onako kako se „ubacuju“ u ovo privremeno spremište i grupišu, a zatim mogu da se smeste na sasvim drugu lokaciju unutar vašeg dokumenta. Na toj novoj lokaciji redosled smeštanja biće kao onaj pri nastanku ove grupacije. Slično ovome, ovakva mogućnost se postiže korišćenjem Office Clipboard-a (Office-a 2000).

Da biste proverili u praksi kako radi ova opcija, smestićemo dva ili tri objekta (tekst ili grafika) sa različitih – nesusednih lokacija, u Spike skladište, i zatim otpustiti (smestiti) sadržaj skladišta kao grupaciju na novu lokaciju ili u sasvim novi dokument. Sve stavke nakon prvog "ubacivanja" na novu lokaciju ostaju u spremištu, tako da ih možete koristiti na više mesta. Ukoliko želite da u Spike skladište dodate drugi set stavki, moraćete prvo da ispraznite prethodni sadržaj.

Da biste neki objekat smestili u Spike skladište, uradite sledeće:

  1. Selektujte tekst ili grafiku koju želite, te pritisnite kombinaciju tastera [CTRL+F3]. Ovaj postupak ćete ponoviti za svaki objekat koji želite da smestite u privremeno skladište.
  2. Kliknite unutar dokumenta na mesto na koje želite da "ispustite" sadržaj Spike skladišta.
  3. Da biste na ovu novu lokaciju ubacili sadržaj Spike skladišta i pri tome ispraznili sam sadržaj, kliknite kombinaciju tastera [CTRL+Shift+F3]. U suprotnom, ukoliko ne želite da izgubite sadržaj privremenog skladišta, izaberite padajući meni Insert > AutoText > AutoText, pa u listi Enter AutoText entries here pronađite Spike i kliknite Insert.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.