Word – Podešavanje

Word poseduje ogroman broj opcija i alata koje često znaju i da zbune usled tolikog broja. Ali, ne mora tako da bude. Ovaj Tutorial će vam pokazati kako da preuzmete kontrolu, i postanete „šef“ vašem računaru i kažete mu koje alate i palete sa alatkama želite, i gde.

Razumevanje Toolbar-ova
Kada otvorite Word, program se otvara sa dva toolbar-a (palete sa alatkama), gornja paleta je Format toolbar i uključuje alate kao što su „Bold“ i „Italic“. Druga paleta je Standard toolbar koja sadrži osnovne Windows alate, kao npr. „Save“, „Copy“ i „Paste“.

Da bi premestili toolbar sa jednog mesta na drugo, kliknite na sivu uspravnu liniju u levom uglu toolbar-a, i kada se izgled pokazivača promeni u ukrštene duple strelice, prevucite paletu tamo gde želite. Paleta može da bude „plutajuća“, tj. nevezana za ivice prozora, ili da bude vezana (dock) za neku od ivica prozora.

Da bi izvršili podešavanja paleti, kliknite na ikonu strelice koja se nalazi na desnom kraju svake palete. Pojaviće se dugme „Add or Remove Toolbars“, kliknite na njega, pa se pojavljuje lista sa svim mogućim alatkama za tu paletu. Izbor alata vršite jednostavnim izborom ili poništavanjem izbora. U slučaju da koristite Office 97 kliknite desnim tasterom na paletu, izaberite paletu koju želite. Da bi vršili detaljna podešavanja paleti izaberite „Customise“ na dnu padajuće liste.

Kada izaberete „Customise“ opciju pojavljuje se dijalog prozor u kom možete da izvršite ogroman broj podešavanja u vezi paleti. Sada, kliknite na neko od dugmadi na paletama i prevucite ga van palete, dugme će nestati. Takođe, možete premeštati dugmad sa palete na paletu. Postavljanje dugmadi na paletu vrši se na isti način, iz prozora „Customise“, sa kartice „Command“ izaberete odgovarajuću grupu komandi i traženi alat, te prevučete ga iznad palete gde želite da ga postavite, pokazivač menja oblik u „I“, i sada možete da otpustite taster miša. Da biste grupisali određene alate, prevucite dugmad tako da ona budu sa određene strane sivih linija.

Kada jednom izvršite podešavanja, kasnije opet možete vršiti promene, npr. želite da dodate dugme koje će sumirati broj reči u dokumentu („Word Count“ dugme). Kliknite desnim tasterom na paletu i izaberite „Customise“. U dijalog prozoru izaberite „Tool“ grupu alata i iz liste Commands izaberite dugme „Word Count“. Prevucite dugme na željenu paletu. Ovo dugme nema ikonu, već ispisan tekst. Da bi to promenili kliknite desnim tasterom na dugme „Word Count“, ali dok je otvoren dijalog prozor, i izaberite opciju „Default Style“. Sa dugmeta nestaje tekst, i sada možemo dodati bitmapu na dugme po želji. Ponovo kliknite desnim tasterom na dugme, i izaberite „Change Button Image“ da biste dodali ili promenili crtež na dugmetu. Ako vam se ne sviđa ni jedna ikona od ponuđenih možete napraviti sopstvenu. Kliknite desnim tasterom na dugme i izaberite „Edit Button Image“, dobićete dijalog „Button editor“ gde možete da crtate sopstvenu ikonu piksel po piksel. Na ovaj način možete potpuno promeniti izgled vašeg Word-a, tj. možete sve prilagoditi sebi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.