Mihajlović: Prevoznicima će biti omogućeno da rade

Potpredsednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je da država uvodi red u oblast drumskog transporta i da će novim Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju prevoznicima biti omogućeno da rade.

“Nismo radili predlog ovog zakona sami već sa predstavnicima udruženja i transportnih preduzeća. Izdavanje dozvola je uređeno uredbom i jasno je definisano kako se dolazi do dozvola, koje su kritične dozvole i drugo… U avgustu prošle godine, na primer, nijedna dozvola nije mogla da se dobije, jer uredba nije bila na najbolji način definisana i njom nisu bila najbolje zaštićena transportna preduzeća i zato smo je prošle godine redefinisali”, rekla je Mihajlović u Skupštini Srbiji.

Ona je tokom rasprave o amandmanima na predloge zakona o prevozu tereta u drumskom saobracaju i zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju rekla da je prošle godine bila takva situacija da je ministarstvu vraćeno više od 60.000 neiskorišćenih dozvola.

“Uveli smo red, jasna pravila i jasne kriterijume”, rekla je Mihajlović dodajući da su sada transportna preduzeća dobro zaštićena i da mogu da rade, kao i da država sada može da ima koristi od razvoja transporta.

Novi zakoni u toj oblasti će omogućiti još bolju konkurenciju i efikasniji rad transportnih preduzeća, zaštitu putnika i doprineti smanjenu sive ekonomije.

Prema podacima  ministarstva, Srbija gubi više od 100 miliona evra zbog sive ekonomije u drumskom prevozu.

Ukupan prihod od drumskog prevoza u Srbiji iznosi 150 miliona evra na godišnjem nivou.

Mihajlović je govoreći o novom Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju rekla da postoje redovne kontrole i da novi zakon predviđa da se najmanje jednom u pet godina kontroliše ispunjenost uslova za izdavanje licenci, ali da to ne znači da te kontrole neće biti češće.

Ministarstvo je obavezno da vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i da vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje, s tim da period između dve provere ne može biti duži od pet godina.

Između ostalih je prihvaćen amandman kojim je izmenjena odredba predloga Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju kojom se  status poslovnog  ugleda odgovornog lica u privrednom društvu, drugom pravnom licu odnosno preduzetniku ne može meriti visinom izrečene zatvorske kazne već se status lica koje ima ili nema poslovni ugled može ceniti isključivo po tome da li ima ili nema pravosnažno izrečenu zatvorsku kaznu.

Takođe, usvojena je i izmena odredbe kojom je ocenjeno da je u cilju zaštite interesa korisnika prevoza putnika potrebno precizirati ovlašenje dato lokalnoj samoupravi u smislu utvrđivanja i usklađivanja cene po kojoj se mora obavljati taksi prevoz.

(Tanjug)

Ostavite komentar