Ministar finansija za unapredjenje javnih nabavki

Ministar finansija Srbije Zoran Vujović ocenio je večeras u Beogradu da se kroz unapredjenje sistema javnih nabavki mogu ostvariti dodatne uštede, i do 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, a taj novac upotrebiti svuda gde je potrebno, uključujući škole i obdaništa.

Vujović je na medjunarodnom skupu o javnim nabavkama ukazao i na neophodnost obrazovanja svih koji su u sistemu javnih nabavki da bi se Srbija približila standardima koji važe u svetu.

“To će nam omogućiti da vrlo lako završimo pregovore oko pete glave (poglavlja) koja se odnosi na javne nabake” u pregovaračkom procesu Srbije i Evropske unije “, rekao je Vujović.

U 2015, rečeno je na skupu, oko 5.000 naručilaca, kroz više od 100.000 zaključenih ugovora, ugovorilo je javne nabavke ukupne vrednosti veće od 355 milijardi dinara, što je 8,93 odsto bruto-domaćeg proizvoda.

Medjunarodnu nedelju javnih nabavki, od 27. do 30. oktobra, organizovala je Privredna Komora Srbije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj EBRD, Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Univerzitetom Tor Vergata iz Rima.

Dekani dva fakulteta potpisali su i sporazum o saradnji koji obuhvata i osnivanje regionalnog centra za javne nabavke.

(Beta)

Ostavite komentar