U trendu

NBS: Razrešili smo nedoumice oko upotrebe pečata

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa kojima je potvrdjeno da banke ne mogu odbiti pružanje platnih usluga samo zbog toga što klijent u svom poslovanju s bankom ne želi da koristi pečat.

U saopštenju se navodi da to znači da privredni subjekti koji su do sada imali otvorene račune i na šalteru koristili pečat za overu platnih naloga u zemlji i sa inostranstvom mogu jednostavno od 1. oktobra banci predati pisani zahtev da više ne koriste pečat i banka je dužna da im bez aneksiranja ugovora već narednog dana obezbedi predaju potpisanih platnih naloga bez obaveze da ih klijent overi pečatom.

Pravna lica i preduzetnici koji otvaraju nove račune nisu dužni da od 1. oktobra overavaju zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se odnose na platni promet, osim ako to nisu izričito zahtevali od banke i ugovorili s njom.

Iz NBS ističu da je usvojenim rešenjima dat pun doprinos i ispunjenju jednog od zadataka koji je Vlada utvrdila u svom programu, a radi čijeg sprovodjenja je obrazovana medjuinstitucionalna radna grupa za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanje papirne fakture, u čijem radu učestvuju i predstavnici centralne banke.

Glavni ciljevi koji se žele postići novim rešenjem jesu smanjivanje troškova privrede i unapredjenje pozicije Srbije na listi uslova poslovanja (Doing Business) koju objavljuje Svetska banka.

Podseća se da je iako je NBS još 2014. donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata u vezi s platnim uslugama, uočeno da u bankarskoj praksi često i dalje preovladjuju rešenja na osnovu kojih privrednici u svakodnevnom poslovanju upotrebljavaju pečat (npr. za overu obrazaca platnih naloga na šalteru), kada ne koriste prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva.

NBS je pozvala sve privredne subjekte da u punoj meri koriste mogućnosti i prednosti elektronskog bankarstva i poslovanja koje su im već čitav niz godina u Srbiji dostupni, jer se na taj način, kako je naglašeno, smanjuju ne samo troškovi i vreme odlaska na šalter banaka, već i rashodi za papirnu dokumentaciju u svakodnevnom poslovanju.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike