Nema povlašćenih na tržištu Srbije

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović izjavio  je da nema povlašćenih na tržištu Srbije i da otkrivanje povreda konkurencije predstavlja najveći izazov za to nezavisno telo koje će u utorak, 12. aprila obeležiti 10 godina rada.

“Reagujemo na svaku podnetu inicijativu za pokretanje postupka. Informacije dobijamo od učesnika na tržištu, a nekad nam pomažu i medijski natpisi. Izuzetno je teško dokazati i ono što deluje očigledno – da su se firme dogovarale oko cena ili uslova na tržištu, a što plaćamo svi mi kao potrošači kroz skuplje ili nekvalitetnije proizvode”, rekao je Obradović za Blic.

Na pitanje kakve su šanse da Komisija ima insajdera u nekom kartelu,  on je kazao da zakon predvidja mogućnost da učesnik nekog kartela koji prvi prijavi njegovo postojanje ili dostavi dokaze na osnovu kojih Komisija može da donese rešenje o povredi konkurencije, bude oslobodjen od obaveze plaćanja kazne.

“Ovu vrstu oslobadjanja ne mogu da dobiju inicijatori kartelskog sporazuma. I medjunarodna praksa ukazuje da je ovo zapravo najefikasniji način da tela za zaštitu konkurencije utvrde postojanje kartela”, objasnio je Obradović.

Komisija je, kako je rekao, do sada imala samo tri slučaja prijavljivanja postojanja kartelskih sporazuma.

“Očigledno je zakonsko rešenje koje se na to odnosi mora da se poboljša, ali i da Komisija mora intenzivnije da promoviše ovaj i druge vidove saradnje sa učesnicima na tržištu. Kod kartelskih sporazuma problem je i što oni mogu biti u obliku ugovora, pojedinih odredbi ugovora, izričitih, ali i prećutnih dogovora, koje je teško dokazati svuda u svetu”, istakao je Obradović.

On je podsetio da je Komisija prošle godine po prvi put, iako joj to zakon omogućava od 2009. godine, nenajavljeno ušla u nekoliko kompanija, nakon što je prikupila dovoljno informacija koje su ukazivale na moguće povrede konkurencije.

“Konkretni postupci su u toku, pa ih ne mogu komentarisati. U okviru uvidjaja, službeno lice Komisije ima zakonsko ovlašćenje da privremeno oduzme isprave i stvari pronadjene tokom uvidjaja, ako smatra da mogu biti značajne za postupak. Zaposleni u Komisiji su za ove uvidjaje posebno obučavani, a Komisija poseduje i najsavremeniju forenzičku opremu potrebnu za ovakve akcije”, rekao je Obradović.

Komisija, kako je dodao, vodi i postupke zbog prijave nameštanja ponuda pri javnim nabavkama.

“Lepeza nezakonitog ponašanja je široka, od simulirane ili fiktivne ponude, preko ponuda koje podrazumevaju da učesnici u nameštenoj ponudi dele tržište javnih nabavki, tako što prihvataju da se ne nadmeću kod odredjenih naručilaca, ali je krajnji cilj uvek da se eliminiše konkurencija”, istakao je Obradović.

(Beta)

Ostavite komentar