najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

Novim sporazumom Srbije i Mađarske – Tisa međunarodna reka

Novim sporazumom Srbije i Mađarske, reka Tisa prelazi u međunarodni status plovidbe, što na mreži evropskih puteva podrazumeva slobodan saobraćaj plovila svih zastava bez naknade, rečeno je danas na sastanku predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa dva resorna pokrajinska sekretarijata.

„Glavna tema sastanka bio je Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom koji će, ukoliko bude usvojen i prihvaćen, u potpunosti zameniti postojeći Sporazum iz 1955. godine“, kaže se u saopštenju Biroa za informisanje pokrajine vlade.

Najvažnija izmena je da reka Tisa prelazi u međunarodni status plovidbe, što na mreži evropskih puteva podrazumeva slobodan saobraćaj plovila svih zastava bez naknade, ali se u tom delu javio problem dela troškova funkcionisanja prevodnice na Tisi kod Bečeja, pa je Sekretarijat odlučio da Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ nadoknadi te troškove u odgovarajućem iznosu.

„Nadamo se da će ovaj sporazum i novi režim plovidbe rekom Tisom, pored unapređenja odnosa sa Mađarskom, omogućiti i značajan pomak u razvoju teretnog i putničkog saobraćaja na toku reke Tise i razvoju infrastrukture na njenim obalama“, rekao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević.

U saopštenju se navodi da se nacrtom novog sporazuma u potpunosti redefinišu odnosi i uslovi plovidbe rekom Tisom u skladu sa izmenjenim prirodnim, društvenim i političkim okolnostima ovog dela Evrope.

Na sastanku su razmatrani modaliteti što bliže saradnje organa republičke i pokrajinske uprave u cilju uspostavljanja efikasne saradnje u upravljanju i kontroli na plovnim putevima i vodotocima na teritoriji AP Vojvodine.

Na sastanku je bilo reči i o saradnji resornih inspekcija Ministarstva i Sekretarijata u kontroli zagađivanja vodotokova, eksploatacije rečnih nanosa i korišćenja obala za manipulaciju teretima, pa je dogovoren zajednički i koordinisan rad inspekcija na suzbijanju negativnih pojava.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike