U trendu

Novosti: Ukroćeno doživotno zaduživanje

BEOGRAD – Mera Narodne banke kojom je ograničila rokove za keš kredite na osam godina, već daje rezulate, pa je vrednost dugoročnih keš zajmova smanjena za pet meseci ove godine za 18,62 milijarde dinara, pišu Novosti.

NBS je u decembru prošle godine usvojila set podzakonskih akata s cijem da spreči moguće rizike i za građane, ali i za banke s obzirom na to da je primećeno da se građani sve više nenamenski zadužuju po neopravdano dugim rokovidma.

„Vidljivi efekti preduzetih mera Narodne banke Srbije se ogledaju u smanjenju ukupnog iznosa gotovinskih kredita čija je ugovorna ročnost osam ili vise godina za 13,21 odsto, odnosno za 18,62 milijarde dinara tokom pvih pet meseci 2019.“, rečeno je Novostima u NBS.

Kako napominju, primarni cilj uvođenja pomenutih mera nije ograničanje kreditiranja propisivanjem maksimalnog roka, niti zabranjivanje odoravanja kredita građanima na duže rokove, već je NBS zauzela izbalansiran pristup rešavanja uočenog problema uvažavajući sve okolnosti…

Inače, svaka banka i sada može kllijentu da odobri keš kredit na rok duže od osam godina, ali na račun svog kapitala.

Tačinije, u slučaju duzih rokova, banka mora da umanji svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate kredita.

(Tanjug)

Napišite komentar