U trendu

Za mere zapošljavanja predvidjeno 2,8 milijardi dinara

Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predvidjeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom, rečeno je u Nacionlanoj službi za zapošljavanje.

Očekuje se, kako su u toj službi rekli agenciji Beta, da će dodatna sredstva obezbediti i lokalne samouprave za učešće lokalnim i regionalnim akcionim planovima zapošljavanja.

Takodje, dodatna sredstva biće obezbedjena iz direktnog granta (direktno dodeljenih sredstava) NSZ za sprovodjenje mera aktivne politike zapošljavanja iz IPA 2012 i 2013.

U NSZ navode da je prema tom planu prioritet za 2017. godinu poboljšanje uslova na tržištu rada i unapredjenje institucija tržišta rada, podsticanje zapošljavanja i uključivanja osoba koje teže mogu naći zaposlenje na tržište rada i podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, unapredjenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

Osobe koje teže dolaze do posla, kako se navodi, imaće prioritet pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja.

Akcionim planom predvidjeno je uvodjenje novih kategorija sa statusom osoba koje teže dolaze do posla  –  deca palih boraca starosti do 30 godina, osobe do 30 godina starosti sa statusom dece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja, kao i posebno označavanje dugoročno nezaposlenih koji traže posao duže od 18 meseci.

Tim kategorijama, kao navode, daje se poseban prioritet kod uključivanja u programe i mere  –  subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije osoba koje teže nalaze posao, podrška samozapošljavanju i javni radovi.

Povećan je broj programa za koje će se u 2017. godini odobravati učešće u finansiranju i to programa javnih radova, stručne prakse, sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovane, subvencija za samozapošljavanje, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorija „teže zapošljivih“.

„U skladu Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, biće data veća sloboda lokalnim samoupravama u prilagodjavanju sufinansiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja potrebama lokalnih tržišta rada“, rekli su u NSZ.

(Beta)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike