Srbija u obavezi da isplati naknadu štete

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Srbiju da isplati naknadu štete za najbliže srodnike četrnaestoro žena i dece koje su 1999. godine u Podujevu ubili pripadnici jedinice MUP-a Srbije “Škorpioni” u iznosu od 25,9 miliona dinara, saopštio je danas Fond za humanitarno pravo (FHP).

“Ovo je prva presuda u Srbiji kojom se dosudjuje naknada štete zbog utvrdjene odgovornosti države Srbije za zločin koji su njene snage počinile nad albanskim civilima za vreme sukoba na Kosovu”, navodi se u saopštenju FHP.

FHP, koji zastupa porodice žrtava, smatra da je nakon devetogodišnjeg postupka sud doneo “ispravnu presudu”, i da bi u drugostepenom postupku, zbog prirode slučaja, sud morao da iznose odšteta upodobi standardima Evropskog suda za ljudska prava u sličnim slučajevima.

Kako je saopštio FHP, odgovornost države zasniva se na odredbi člana Zakona o obligacionim odnosima, po kojoj država odgovora za štetu koju njen organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija.

“Vlasti su se godinama trudile da izbegnu ili umanje tu odgovornost. FHP je 2010. i 2011. godine bezuspešno vodio pregovore o vansudskom poravnanju sa Ministarstvom pravde. Predstavnici Ministarstva su insistirali na tome da se traženi iznos naknade umanji, iako je reč o višestruko manjem iznosu od vansudskih poravnanja u nekim drugim slučajevima u kojima su za teška nedela odgovorni državni organi”, navodi se u saopštenju.

Pripadnici jedinice “Škorpion” su 28. marta 1999. godine su ubili četrnaestoro žena i decu u Podujevu.

Za ovaj zločin 2010. godine pravosnažno su osudjeni Dragan Borojević, Miodrag Šolaja i Dragan Medić, dok je Željko Djukić nakon ponavljanja postupka osudjen 2011. godine.

Pre njih, sud je osudio i Sašu Cvjetana. Najbliži srodnici žrtava su kao svedoci i oštećeni tražili obeštećenje, ali su oni tada upućeni na pokretanje posebnog parničnog postupka.

Tužba je podneta u januaru 2007. godine a pravo žrtava na naknadu štete najpre je proglašenoi zastarelim.  Do promene ovog tumačenja došlo je odlukom Ustavnog suda iz avgusta 2014. godine, nakon čega je odredjeno ponovno sudjenje.

(Beta)

Ostavite komentar