Srpski akcioni planovi ključni za poglavlja 23 i 24

Foto: Beta

Šefovi diplomatija Evropske unije su danas u Briselu pozdravili sprovedene bitne reforme u Srbiji i otvaranja poglavlja u pregovorima o članstvu, istakavši da je Srbija podnela akcione planove za poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i temeljnim slobodama, „koji će biti jasne smernice za dalje reforme i solidne rezultate na tim poljima“.

„Savet ministara EU ohrabruje Srbiju da iskoristi ovaj povoljan zamah i ojača zakonodavne reforme i njihovu opipljivu primenu na ključnim područjima pravosudne reforme, bitke protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i slobode izražavanja i medija“.

U zaključcima zasedanja ministara inostranih poslova EU se navodi da posebna pažnja mora biti posvećena potpunom poštovanju temeljnih prava, uključujući zaštitu ranjivih grupa stanovništva, naročito Roma i zaštiti manjina.

Ministri EU podvlače da je „proširivanje i dalje ključna politika Unije i ulaganje u mir, demokratiju, napredak, bezbednost i stabilnost našeg kontinenta“ i ponovo ističu „neupitnu opredeljenost EU“ za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU.

U završnom dokumentu zasedanja se navodi da srpske vlasti treba da „ostvare dalji napredak u jačanju nezavisnosti demokratskih ustanova, državne uprave, kao i da snažno porade na razvijanju delatne tržišne privrede i pospešenju uslova poslovanja“.

Takođe se stavlja do znanja da „napredak u normalizaciji odnosa s Kosovom u okviru poglavlja pregovora 35 mora biti ostvarivan uporedo s pomakom u pregovorima Srbije o članstvu“.

Savet ministara EU“, takođe se navodi, „pozdravlja bitan pomak u dijalogu (Beograd-Priština), naročito kad je reč o sporazumima postignutim 25-og avgusta“, čiji je ključni deo sporazum o Zajednici srpskih opština.

Ministri EU „pozivaju Srbiju da brzo sprovede svoj deo tog sporazuma i da konstruktivno s Kosovom poradi na uobličavanju i primeni budućih sporazuma“.

„Potrebno je“, navode šefovi diplomatija EU, „da Srbija održi svoje aktivno i konstruktivno angažovanje u procesu normalizacije s Kosovom,gde je uočen bitan napredak, posebno sklapanje sporazuma 25-og avgusta“.

U zaključcima zasedanja se ističe da će Savet ministara EU i dalje „pomno pratiti agažovanost Srbije u prilog trajnog napretka u normalizaciji odnosa s Kosovom, uključujući sprovođenje u dobroj veri svih dosad sklopljenih dogovora“.

Takođe se ponavlja da Srbija i Kosovo jedno drugog ne mogu kočiti na putu ka EU.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar