EK o C.Gori:Odnosi sa Srbijom obeleženi tenzijama

BRISEL – U najnovijem Izvestaju o napretku Crne Gore Evopska komisija konstatuje, između ostalog, da nije bilo pomaka u političkom i pravosudnom praćenju zloupotrebe javnih sredstva u partijske svrhe, što se odnosi na tzv. aferu snimak, te da su izveštajni period obeležile tenzije i dalja polarizacija medija.

U pogledu dobrih susedskih odnosa i regionalne saradnje ,Crna Gora je, kako ističu, ostala konstruktivno posvećena bilateralnim odnosima sa drugim zemljama kandidatima i susednim državama članicama EU.

„Bilateralni odnosi sa Srbijom bili su obeleženi tenzijama“, navedeno je u dokumentu.

U Izveštaju se, navodi se, ukazuje da parlament Crne Gore treba da pokaže posvećenost reformama, kao i da i dalje ostaje zabrinutost zbog uredničke nezavisnosti i profesionalnih standarda nacionalnog Javnog emitera RTCG.

Medijska scena je i dalje visoko polarizovana, a mehanizmi samoregulacije i dalje slabi.

„Rastući obim dezinformacija širom regiona dalje je polarizovao društvo nakon usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti i tokom izborne kampanje“, stoji takođe u izveštaju.

Kako je preneo portal RTCG, ističe se da je određeni napredak postignut u oblasti osnovih prava i da Crna Gora ima određeni nivo spremnosti u borbi protiv organizovanog kriminala.

Navodi se da su izveštajni period u Crnoj Gori obeležile tenzije i nepoverenje između političkih aktera i nizak nivo poverenja u izborni okvir.

Izborna kampanja je, kako se ocenjuje, bila mirna uprkos čestim tonovima sukoba, a politički akteri su mogli da prenesu svoje poruke.

U Izveštaju se navode i ocene OEBS-a koji je izrazio zabrinutost u vezi sa neprimerenom prednošću vladajuće stranke i neuravnoteženim izveštavanjem u medijima.

Ukazuje se da nije bilo novih pomaka u političkom i pravosudnom praćenju navodne zloupotrebe javnih sredstava u partijske političke svrhe, koja se dogodila 2012. godine („afera snimak“).

U vezi sa „aferom koverta“ iz januara 2019. godine, podignute su optužnice za pranje novca protiv dva optužena.

„Ovi slučajevi zahtevaju kredibilan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor“, piše u Izveštaju.

Kada je reč o primeni pravnih tekovina EU i standarda u oblasti pravosuđa postignut je ograničen napredak. Izazovi, kako se ocenjuje ostaju, posebno u pogledu nezavisnosti, profesionalnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosuđa.

Izveštaji o prekomernoj upotrebi sile u policiji i navodi o mučenju zahtevaju brze i efikasne istrage.

„Etnički i verski motivisani napadi u kontekstu izbora u avgustu 2020. godine ozbiljno zabrinjavaju. Potrebni su dalji napori da se ljudska prava integrišu u sva područja rada, javne politike i sektore.“, ističe se u izveštaju.

Crna Gora ima određeni nivo spremnosti, odnosno umereno je pripremljena u borbi protiv organizovanog kriminala.

Utvrđeni su početni dosijei istraga trgovine ljudima i pranja novca.. Međutim, Crna Gora i dalje treba da se pozabavi nekim osnovnim i sistemskim nedostacima u svom krivičnopravnom sistemu, uključujući način na koji se predmeti organizovanog kriminala vode na sudovima.

Konstatuje se da nije ostignut napredak u slobodi izražavanja, kao i da važni stari slučajevi napada ostaju nerešeni, uključujući ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnih novina Dan 2004. i napad na istraživačkog novinara 2018.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.