U Đevđeliji uskoro prihvatni centar za migrante

Gradonačelnik Đevđelije Ivan Frangov najavio je u petak da će grad obezbediti lokaciju za postavljanje specijalnog punkta za jednodnevni prihvat izbeglica/migranata sa Bliskog istoka i iz severne Afrike, koji u Makedoniju u velikom broju ulaze iz Grčke.

Kako su objavili makedonski mediji, izgradnju prihvatnog centra za migrante u Đevđeliji su od makedonskih vlasti zatražili predstavnici Komesarijata ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i međunarodnog Crvenog krsta.

Punkt za jednodnevni prihvat migranata biće lociran oko autobuske i železničke stanice u Đevđeliji, a biće opremljen toaletima, vodom, stolicama i klupama zaštićenim od sunca.

Opština Đevđelija je uvela i redovnu dezinfekciju svih prevoznih sredstava kojima se migranti dalje prevoze do graničnog prelaza sa Srbijom – Tabanovce, a posebni timovi UNHCR-a i Crvenog krsta migrantima nude i zdravstvene usluge i vakcinisanje.

Prema podacima MUP-a Makedonije, u toj zemlji dnevno oko 1.000 ljudi zatraži potvrdu o nameri da zatraži azil, što im daje pravo da u naredna 72 sata ili zatraže azil ili da napuste zemlju, ali je od 18. juna, kada su u parlamentu usvojene promene Zakona o azilu koje legalan boravak od 72 sata omogućuju, svega 13 osoba zaista i zatražilo azil u Makedoniji.

U periodu od 19.juna, od kada je počeo da važi dopunjen Zakon o azilu koji migrantima omogućava 72 sata legalnog boravka u zemlji ukoliko dobiju potvrdu o nameri da traže azil, takvu potvrdu je dobilo ukupno 7.386 stranih državljana, među kojima i 661 dete.

Među onima koji su zatražili potvrdu o nameri da zatraže azil najviše je državljana Sirije, Avganistana, Iraka, Pakistana, Somalije, Konga i Palestine.

(Beta)

Ostavite komentar