RCC: Predstavljen novi ogranak Puta rimskih arheoloških lokaliteta – Ilirikum

Dunavski centar za kompetenciju (DCC), korisnik bespovratnih sredstava koja je dodelio projekat Saveta za regionalnu saradnju (RCC) za razvoj i promociju turizma, a koji finansira Evropska unija, u Beogradu je predstavio predstojeći, novi ogranak Puta rimskih careva i Dunavskog puta vina na Zapadnom Balkanu pod nazivom Put rimskih arheoloških lokaliteta – Ilirikum, saopštio je danas RCC.

U skladu sa ciljevima projekta Saveta za regionalnu saradnju za razvoj i promociju turizma, ovaj novi put, zasnovan na rimskim arheološkim lokalitetima, treba da dovede više turista u region i doprinese očuvanju kulturnog nasledja, kao i zapošljavanju i većim prihodima u industriji turizma, navodi se u saopštenju.

„Razvoj Puta rimskih arheoloških lokaliteta – Ilirikum kao ogranka Puta rimskih careva i Dunavskog puta vina dodatno će objediniti ponudu kulturološkog turizma na Zapadnom Balkanu i učiniti je unosnijom i konkurentnijom na stranim tržištima. Takodje će pozitivno uticati i na širi region, s obzirom da se ova ruta već proteže kroz Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju i Srbiju,“ rekla je Snježana Derviškadić, vodja projektnog tima Saveta za regionalnu saradnju za razvoj i promociju turizma.

U prvoj fazi Put rimskih arheoloških lokaliteta – Ilirikum će obuhvatati osam arheoloških lokaliteta koji se nalaze u Albaniji – Butrin (Buthrotum) i Pojani (Apollonia); Bosni i Hercegovini – Mogorjelo; Crnoj Gori- Podgorica (Doclea) i Risan (Risinium); i Severnoj Makedoniji – Bitola (Heraclea Lyncestis), Gradsko (Stobi) i Ohrid (Lychnidos).

Očekuje se da će Put kasnije biti proširen, te obuhvatati i druge lokalitete i ekonomije na Zapadnom Balkanu.

Dunavski centar za kompetenciju iskoristio je dodeljena bespovratna finansijska sredstva da se istraže i procene rimski arheološki lokaliteti na Zapadnom Balkanu, napravi nova ruta kulturološkog turizma koja se proteže kroz celi region, te uspostavi saradnja medju akterima koji su ključni za razvoj Puta rimskih arheoloških lokaliteta – Ilirikum.

„Kao upravitelji Puta rimskih careva i Dunavskog puta vina želeli smo da ovaj veoma uspešan model regionalnog kulturološkog proizvoda proširimo na ostatak Zapadnog Balkana. Sa bespovratnim sredstvima koja je dodelio Savet za regionalnu saradnju, a obezbedila Evropska unija, obavili smo sve pripremne radnje za razvoj ovog puta. Nastavićemo da radimo sa utvrdjenim lokalitetima i pomažemo im da zadovolje opštee standarde puta, uključujući i evropske kriterijume za kulturološke rute, i ovom putu udahnu život,“ rekao je direktor za programe Dunavskog centra za kompetenciju Danko Ćosić.

Put rimskih careva i Dunavski put vina trenutno obuhvata 23 arheološka lokaliteta i dvanaest vinskih regija, a njegovo širenje se nastavlja Putem rimskih arheoloških lokaliteta – Ilirikum.

(Beta)

Napišite komentar